Abum Thánh Ca – Danh Của Chúa

Danh Chúa Giêsu | Thánh Ca Tin Lành

Danh yêu quý

Vinh Thay Danh Jêsus

Trong danh Chúa Jesus (In Jesus’ Name)

Cao sang thay danh Giê-xu – What a beautiful name

Ton Vinh Chua Toi

NGỢI KHEN ĐẤNG QUÂN LÂM MUÔN ĐỜI

Chúa Đáng Ngợi

Jesus muôn đời

Ngợi Danh Giê-hô-va (Ca Đoàn HTBTADVN 2009)

TRONG DANH CUU CHUA GIEXU

CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print
(Visited 11 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT