F2 – Tấm Lòng Trong Chức Vụ hay Mục Vụ


F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Mục sư John Bevere
Mục sư John Bevere
Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video…

m


F2 – Tấm Lòng Trong Chức Vụ

print
(Visited 19 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In