CL6. Bản tính siêu nhiên

Print Friendly, PDF & Email

CL6. Bản tính siêu nhiên
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến sĩ Mark VirklerTiến sĩ Mark Virkler
Làm thế nào chúng ta để Chúa Giê-xu sống cách tự nhiên qua chúng ta? Làm thế nào chúng ta “cứ ở trong Đấng Christ’ (hay “hãy đi và để Chúa”)? Làm thế nào chúng ta đi từ “tự mình” sang “chính Đấng Christ”? Trong loạt bài này các bạn sẽ khám phá cách làm thế nào để trở lại với dự định ban đầu của Chúa cho nhân loại, là dự định đã được minh chứng bởi A-đam và Ê-va trong Vườn Ê-đen. Bốn lẽ thật then chốt để sống đời sống siêu nhiên được thảo luận trong ba bài học.

CL6. Bản tính siêu nhiên

 

 

(Visited 26 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In