Ân Huệ Lớn Hơn Trả Giá

Print Friendly, PDF & Email

Ân Huệ Lớn Hơn Trả Giá

Trong quyển sách của mình, bà Oretha Hagin đã chia sẻ về những giá trị sâu thẳm bên trong chính con người của bà, những điều bà tích góp được trong suốt sáu mươi năm cùng chồng – Mục sư Kenneth Hagin trong chức vụ hầu việc Chúa. Mỗi người chúng ta chắc hẳn sẽ cảm thấy kính phục tấm lòng ấm áp và tính cách bộc trực của người phụ nữ này khi bà chia sẻ về những khía cạnh trong cuộc sống gia đình và chức vụ: những thử thách, những vấn đề mà họ cùng đối mặt trong đời sống và cách mà Chúa bày tỏ chính Ngài cũng như giải cứu họ trong mỗi một hoàn cảnh.

Chúng ta sẽ được khích lệ rất nhiều qua cách bà Oretha khiêm nhường nhận lãnh ân điển Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn – với tấm lòng đơn sơ và sự tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa Trời là Đấng Thành tín và yêu thương. Câu chuyện của bà là một lời chứng sâu sắc thể hiện sự giàu có của Ân điển và tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.

Qua đây, chúng ta sẽ nhận được những hiểu biết vể ân điển Chúa cũng như khám phá được:

Phần thưởng khi giữ sự trung tín
Làm sao để trở thành một tấm gương tin kính trong gia đình
Những điều bạn cần biết để trở thành một người vợ, người mẹ mẫu mực.
Hành trình đức tin của Oretha.

 

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In