Tẩy Sạch Để Được Phấn Hưng

Print Friendly, PDF & Email

Tẩy Sạch Để Được Phấn Hưng

Mặc dù hiện nay đạo đức đang xuống dốc cách đáng sợ, nhưng đồng thời càng ngày càng có nhiều dấu hiệu Đức Chúa Trời đụng chạm dân sự Ngài một cách mạnh mẽ. Số tín đồ cũng như số Hội thánh được nhìn thấy sự vận hành kỳ diệu của Thánh Linh Đức Chúa Trời càng gia tăng. Một vài Hội thánh đang kinh nghiệm những điều lạï thường đến nổi chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải thích điều gì đang xảy ra!

Bạn có thể tự hỏi: ”Nếu Đức Chúa Trời đang hành động cách đầy quyền năng như thế, tại sao tôi không có kinh nghiệm gì sự hiện diện và quyền năng lớn lao của Ngài? Tại sao có các Hội thánh được chứng kiến những sự vận hành kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà chúng tôi chưa có gì cả?”

 

 

(Visited 74 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In