Theo Dấu Chân Chúa

Print Friendly, PDF & Email

Theo Dấu Chân Chúa

“Anh em đã được gọi đến sự kêu gọi đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.” I Phi-e-rơ 2:21.

Những cư dân của một thị trấn đã quyết tâm không làm bất cứ điều gì mà không  đặt ra câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì” trong suốt một năm… Câu chuyện đã trở thành một tác phẩm cổ điển trong nền văn học Cơ Đốc nhưng vẫn dấy lên trong thời đại ngày nay một sự phấn hưng khi những người trẻ tiếp nhận câu hỏi trên của chính họ.

 

 

 

(Visited 47 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In