Thói Quen: Chọn Tốt Bỏ Xấu

Print Friendly, PDF & Email

Thói Quen: Chọn Tốt Bỏ Xấu

Tất cả chúng ta đều có những thói quen. Có những thói tốt và cũng có những thói xấu. Thói tốt thì giúp ích chúng ta rất nhiều, nó mang lại niềm vui và năng lực cho đời sống chúng ta, trong khi đó thói xấu thì cướp đi bình an và niềm vui của chúng ta và cản trở chúng ta thành công. Thói quen chính là những thứ chúng ta làm mà không suy nghĩ đến. Nó là lối cư xử hay một lề thói do chúng ta làm lặp đi lặp lại. Tôi có đọc biết rằng hơn 40 phần trăm những gì chúng ta làm đều do thói quen. Nếu bạn đang đọc sách này thì có lẽ là vì bạn cũng có thói quen hay đọc sách. Còn nhiều người khác thì rất cần biết những thông tin được viết trong sách này nhưng lại không nhận được chỉ vì họ không có thói quen đọc sách. Có lẽ họ sẽ nói, “Tôi ghét đọc sách”. Nếu bạn cứ nói hoài rằng bạn không làm được một việc nào đó thì bạn sẽ thấy khó làm và mất hứng thú để làm.

 

 

 

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In