CHÀO THÁNH LINH BUỔI SÁNG

Print Friendly, PDF & Email

CHÀO THÁNH LINH BUỔI SÁNG

Trong quyển sách này tác giả giới thiệu với chúng ta về Đức Thánh Linh từ một khía cạnh mà các nhà nghiên cứu thần học ít bao giờ đề cập đến – Một Đức Chúa Trời Thân thiết ở ngay cạnh mỗi một con cái Chúa, sắn sàng chờ đợi mỗi chúng ta đến tương giao với Ngài, để Ngài dẫn dắt và làm đầy dẫy đời sống chúng ta bởi những sự bày tỏ thiêng liêng và quyền năng vô tận của Ngài…

Khi đọc quyển sách này, bạn hãy nhớ là Ngài cũng đang ở ngay bên cạnh bạn, và lòng bạn cũng có thể mở ra để nhận biết được Ngài.

Khi bạn được Thánh Linh bày tỏ những sự kín nhiệm trong lòng Đức Chúa Trời, khi bạn biết Chúa ở cùng mình, bạn sẽ trở nên hoàn toàn khác.

Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến với mỗi chúng con, làm đầy những chiếc bình không này bởi vinh hiển Ngài, và hãy xử dụng chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài, cho mỗi ngày chúng con được chứng kiến công việc diệu kỳ của Ngài qua đời sống chúng con …

 

 

(Visited 51 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In