LẠY ĐỨC THÁNH LINH CON KHAO KHÁT NGÀI

Print Friendly, PDF & Email

LẠY ĐỨC THÁNH LINH CON KHAO KHÁT NGÀI

ng đi với chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời của mục sư Claudio Freidzon. Tác giả – mục sư Claudio Freidzon là mục sư chủ nhiệm Hội thánh King Of Kings tại thủ đô Buenos Aires, một Hội thánh đang đóng góp rất nhiều vào phong trào phấn hưng tại Argentina. Trong sách này ông chia sẻ với các bạn kinh nghiệm để vượt qua đồng vắng khô hạn trong cuộc sống mà đến với nguồn sông nước hằng sống của sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đời sống và sự hầu việc Chúa của mình. Có phải chăng đây là điều mà mỗi một cơ-đốc nhân có lòng yêu mến Chúa đều ao ước…

 

(Visited 31 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In