Đám cưới người TIN LÀNH

Print Friendly, PDF & Email

Nhiều người đã tiếp cận và ủng hộ nếp sống văn minh.

Đám cưới người TIN LÀNH 

Câu nói của MC Trấn Thành “Bây giờ là phần dâng trà thay gì dâng rượu nhưng chúng tôi là người TIN LÀNH nên sẽ dâng trà” 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In