MS1. Những bí mật tiên tri về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên

Print Friendly, PDF & Email

MS1. Những bí mật tiên tri về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên
( Mở Bài Học – Thi )
Perry Stone
Phần này có bốn bài học, Perry Stone đã cô đọng hàng trăm giờ nghiên cứu tiếng Hê-bơ-rơ của mình thành một bài học về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên. Ông trình bày những ý nghĩa thực tế và mang tính tiên tri của những kỳ lễ này, trong đó có cả phong tục truyền thống ít được dạy trong các hội thánh Cơ đốc. Khám phá những sự kiện tiên tiên tri về tương lai diễn ra trong ba kỳ lễ mùa thu. Đây là bài dạy đầy quyền năng với những chi tiết thật rõ ràng.

(Visited 14 times, 1 visits today)

About The Author