MS2. Khai mở hay Giải Mã Những Bí Mật Hê bơ rơ – Unlocking Hebrew Mysteries

Print Friendly, PDF & Email

MS2. Khai mở những bí mật Hê-bê-rơ
( Mở Bài Học – Thi )

Đây là phần bài dạy của Perry stone và Bill Cloud, dạy về những nền tảng niềm tin Cơ đốc giáo Do thái. Đặc biệt các bạn sẽ họ về nguồn gốc của kèn shofar (sừng chiên đực) và tallit (khăn choàng cầu nguyện). Các bạn cũng sẽ học được cách thờ phượng của người Hê-bê-rơ được kết nối với các sự kiện mang tính tiên tri trong tương lai.

(Visited 7 times, 1 visits today)

About The Author