TT – TÍNH DỤC LÀNH MẠNH VÀ CHỮA LÀNH

Print Friendly, PDF & Email

TT – TÍNH DỤC LÀNH MẠNH VÀ CHỮA LÀNH
( Mở Bài Học – Thi )
Tiến sĩ Doug Weiss
Tiến sĩ Doug Weiss đứng đầu một trong những y viện lớn nhất tại Hoa Kỳ chuyên chữa cho những người ham mê tình dục, bị lạm dụng tình dục, và những vấn đề liên quan đến sức khoẻ tính dục. Đức tin rất mạnh mẽ của ông với học vi cao trọng, ông dạy dỗ với uy quyền và mang lại sự tự do thuộc linh mà mọi người khắp nơi muốn nghe. Ông là một khách mời đặc biệt trên một số chương trình truyền hình, bao gồm Oprah và Good Morning America. Có thể bạn cần giúp đỡ, hoặc giúp đỡ người khác, bạn sẽ tìm thấy những bài học này rất hữu ích, những bài học thay đổi cuộc sống.
-Tính Dục Lành Mạnh và Sự Chữa Lành – Phần 1
-Tính Dục Lành Mạnh và Sự Chữa Lành – Phần 2
-Tính Dục Lành Mạnh và Sự Chữa Lành – Phần 3
-Tính Dục Lành Mạnh và Sự Chữa Lành – Phần 4

(Visited 9 times, 1 visits today)

About The Author