THĂM CÁC LỚP HỌC MỚI TẠI THỚI BÌNH CÀ MAU 29-07-2019

Print Friendly, PDF & Email

THĂM CÁC LỚP HỌC MỚI TẠI THỚI BÌNH CÀ MAU 29-07-2019

Cảm tạ ơn Chúa vì sự thành tín lớn lao của Ngài. Đây là Hội Thánh Chúa nơi mục sư Phạm Văn Đen quản nhiệm ở Thới Bình – Cà Mau. Hơn một năm trước Hội Thánh Chúa nơi đây bị mưa bão làm tốc nóc nhà, nơi thờ phượng Chúa tường thì rêu mốc, nền gạch tàu nơi cao nơi thấp…. Chúa ban ơn để Hội Vnsalvation có cơ hội biết đến Hội Thánh Ban Lãnh Đạo cùng các anh chị em trong Hội Vnsalvation đã cưu mang cầu thay và đến chia sẽ khích lệ Hội Thánh Chúa. 

Vâng mạng lệnh Chúa rao ra lẽ thật lời Chúa cho con dân Chúa tại Hội Thánh… Có cả nụ cười hớn hở trên môi và có những bàn tay quẹt nước mắt khi được lời Chúa đụng chạm. Con dân Chúa đã thực hành làm theo lời Chúa dâng hiến bằng tấm lòng vui mừng gieo ra…. Kết quả là trung tín trong việc nhỏ Chúa ban cho nhiều không xiết tả. Ngày nay Hội Thánh Chúa thật sự được thay da đổi thịt. Từ mái tôn bung tốc, nền gạch lún sụp, vách tường phủ rêu…. thì nay đã biến thành nơi TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI khang trang. Trần nhà đóng La-phông, nền gạch bằng đá, tường trắng xóa… quan trọng nhất là tôn cao Danh Chúa và sự hiện diện của Chúa đầy dẫy vinh quang nơi đây. Con dân Chúa mỗi tuần đến chật hết phòng Thờ Phượng. Halelugia Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý mục sư ban lãnh đạo Vnsalvation cùng tất cả anh chị em thành viên đã góp phần cầu thay cưu mang và dâng hiến cho phía Việt nam chúng em có cơ hội đi đến nhiều nơi mang lẽ thật lời Chúa đến cho nhiều Hội Thánh Chúa tại Việt Nam bức đứt mọi xiềng xích, đắc thắng mọi linh quen thuộc để sống và gây dựng vương quốc Chúa làm vinh hiển Danh Chúa dưới đất thấp này. Halelugia! 

Nguyện Chúa ban ơn gìn giữ và đổ phước bội phần lại trên quý mục sư ban lãnh đạo Vnsalvation cùng tất cả anh chị em thành viên dư dật bội phần ân điển lớn lao của Ngài, mỗi ngày ơn càng thêm ơn để làm mọi việc lành. Amen!

“Sự kiêng ăn mà ta chọn-lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung-ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức-hiếp được tự-do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo-khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần-truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ-trinh những kẻ cốt-nhục mình, hay sao? Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập-tức; sự công-bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh-hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn-giữ sau ngươi. Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu ngươi cất-bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn-khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối-tăm, và sự tối-tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt-đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô-hạn lớn; làm cho cứng-mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.”
‭‭Ê-sai‬ ‭58:6-11‬ ‭

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In