MỖI CƠ ĐỐC NHÂN CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU

Print Friendly, PDF & Email

MỖI CƠ ĐỐC NHÂN CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU

Mục Lục
Lời giới thiệu
Chương 1: Giải cứu là gì?
Chương 2: Tại sao chúng ta cần giải cứu?
Chương 3: Những cách thức khiến bạn bước vào giao ước gian ác với ma quỷ.
Chương 4: Ai cần được giải cứu?
Chương 5: Nền tảng gia đình
Chương 6: Người vợ thuộc linh và người chồng thuộc linh
Chương 7: Những sự rủa sả
Chương 8: Đắc thắng linh nghèo đói
Chương 9: Những linh giám sát
Chương 10: Bàn thờ
Chương 11: Đắc thắng linh trì hoãn.
Chương 12: Đắc thắng kẻ thù vận mệnh của bạn
Chương 13: Sự thất bại hoặc trận chiến tại ranh giới của sự bứt phá.
Chương 14: Một cơ đốc nhân có thể có quỷ không?
Chương 15: Qủy ám là gì?
Chương 16: Sự ràng buộc về hồn.
Chương 17: Đuổi quỷ và những biểu lộ của ma quỷ.

 

 

 

 

(Visited 153 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In