PHÁ HỦY SA-TAN

Print Friendly, PDF & Email

PHÁ HỦY SA-TAN

Nội dung

Lời tựa
Chương 1 Tôi đến với chức vụ giải cứu như thế nào
Chương 2 Đền thờ của Đức Thánh Linh
Chương 3 Cuộc chiến thuộc linh
Chương 4 Người mạnh sức
Chương 5 Liệu cơ đốc nhân có quỷ không?
Chương 6 Lãnh vực xác thịt
Chương 7 Ma quỷ là ai?
Chương 8 Ma quỷ bước vào như thế nào
Chương 9 Tính chất của ma quỷ
Chương 10 Hành vi của ma quỷ
Chương 11 Những Nguyên tắc trong lãnh vực hoạt động của ma quỷ
Chương 12 Cách mà satan hoạt động
Chương 13 Những điều xảy ra trong quá trình giải cứu
Chương 14 Những linh thống trị và nữ quyền
Chương 15 Ai có thể cầu nguyện giải cứu?
Chương 16 Làm sao nhận sự giải cứu cho mình
Chương 17 Các phương pháp giải cứu
Chương 18 Tự giải cứu
Chương 19 Chiếm xứ

Chương 20 Tại sao người ta không được giải cứu
Chương 21 Làm sao mình biết là đã được giải cứu?
Chương 22 Cột trói ma quỷ mà người bị ám không có mặt .
Chương 23 Ma quỷ đi đâu?
Chương 24 Luyện tập ý chí
Chương 25 Duy trì sự giải cứu
Chương 26 Dạy dỗ qua nhóm
Phục lục 1 — Danh sách các loại thuật huyền bí
Phục lục 2 — Tham gia vào thuật huyền bí
Phục lục 3 — Kinh thánh nói về huyết
Phục lục 4 — Những mẫu cầu nguyện giải cứu

(Visited 74 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In