MỖI CƠ ĐỐC NHÂN CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU – Bải viết 01

Print Friendly, PDF & Email

MỖI CƠ ĐỐC NHÂN CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU

CHƯƠNG 1:  GIẢI CỨU LÀ GÌ?

Là một cơ đốc nhân đã được cứu rỗi được tái sanh nói tiếng lạ. Nhưng bạn cầu nguyện và kiêng ăn mà vẫn không thấy sự thay đổi gì trong đời sống của mình. Bạn đã là con cái Chúa nhưng vẫn đang vật lộn với tội lỗi. Bạn đã được cứu rỗi nhưng lại không thể điều khiển chính mình thấy mình còn nói dối, gian dâm, ngồi lê đôi mách. Bạn đang phải đối mặt với sự trì hoãn và đình trệ trong đời sống của mình. Bạn đã cầu nguyện kiêng ăn nhưng vẫn chưa có việc làm, bạn không thể kết hôn. Bạn không thể vật lộn trong cuộc sống. Nhiều Cơ Đốc Nhân không biết hoặc không tin rằng có những thế lực gian ác đứng đằng sau những điều đó, mà chỉ có sự quyền năng của sư giải cứu mới có thể bẻ gãy chúng. Bạn là mục sư, bạn đã ở trong chức vụ suốt nhiều năm nhưng hội thánh của bạn vẫn không tăng trưởng, bạn vẫn cứ ở nguyên vị trí như vậy trong bao nhiêu năm qua.

Nguyên nhân là gì?

Đó là những thế lực linh đứng đằng sau mỗi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta

Giải cứu là gì? 

Trong Cơ Đốc giáo chức vụ giải cứu ám chỉ đến việc thanh tẩy một con người sự giải cứu giúp tống khứ ma quỷ và những ác linh ra đi bởi quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời trong danh Đức Chúa Jesus Christ những nan đề biểu lộ trong đời sống họ như là kết quả của sự có mặt của 1 thực thể và là căn nguyên gây ra ác chế trên 1 con người. Sự giải cứu phóng thích bạn tự do khỏi nhưng sự cầm buộc thuộc linh và những ngăn trở khiến bạn không thể bước đi trong sự đắc thắng mà Chúa Jesus đã chiến thắng cho chúng ta tại thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Sự giải cứu giúp bạn thoát khỏi những tai họa và sự cầm buộc sự giải cứu khiến bạn hoàn toàn được tự do khỏi mọi áp chế khốn khổ thất vọng và mánh khóe của kẻ thù. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được ngập tràn trong sự hiểu biết của 1 con người.

Giăng 8:32 chép Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi 

Giải cứu đến từ việc hiểu biết lẽ thật, mà lẽ thật mà bạn biết đó sẽ đem đến sự tự do trong đời sống của bạn, mức độ cao nhất của sự giải cứu là khi sự nhận biết Đức Chúa Trời được chuyển giao vào trong 1 con người và người này được đổ đầy bằng những bông trái của sự công chính bởi Chúa Giê-xu Christ. Giải cứu là 1 phần trong bưu kiện của Đức Chúa Trời và là sự cung ứng cho thân thể của Đấng Christ đây là quyền chính đáng cho mọi tín hữu để tiếp cận sự giải cứu giống như sự chữa lành là đồ ăn cho con trẻ vậy.

Thi thiên 50:5 chép: Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta.

Sự giải cứu là một giao ước được hứa bởi Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta quyền để kêu cầu Ngài vì Ngài biết ngày gian truân sẽ xảy đến và Ngài đã hứa rằng sẽ giải cứu chúng ta. Giải cứu là lời kêu gọi khẩn cấp cho những ai bị trật khỏi ân điển mà kẻ thù muốn sĩ nhục.

Thi thiên 34:17 : Người công bình kêu cầu Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân.

Sự giả cứu không phải chỉ dành cho những ai đang bị áp chế, sự công chính không phải là lời bào chữa cho việc khỏi giải cứu, thậm chí người công bình cũng kêu cầu sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời sẽ phải giải cứu người công bình nếu người đó thực sự công bình. Người công bình cần được giải cứu và kêu cầu được giải cứu khỏi những gian truân, tai họa, đau đớn và bệnh tật, vì ngay cả người công bình cũng phải đối diện với những gian truân.

Thi thiên 34:19 chép: Người Công Bình bị nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Người công bình cũng phải đối diện với tai họa mặc dù bạn công bình thì không có nghĩa rằng bạn không thể gặp tai họa. 1 mục sư công bình và sẽ vẫn đối diện với những tai họa như bệnh tật, gan có vấn đề, thận có vấn đề và chứng tăng huyết áp. Ma quỷ có thể mang đến tất cả những hình thức của tai họa con cái mục sư bị bệnh, vợ ông gây khó dễ cho ông và các thành viên trong hội thánh Nổi loạn và phản bội ông. 95% nan đề trong đời sống chúng ta là do ma quỷ gây ra sự giải cứu thay đổi khuôn mẫu của thế lực Sa-tan cầm giữ cột trói bạn trong nhiều năm.

Kinh Thánh nói gì về sự giải cứu?

Giải cứu được định nghĩa như là 1 sự cứu thoát khỏi sự cầm buộc hoặc nguy hiểm. Sự giải cứu được bày tỏ trong kinh thánh qua những hành động mà Đức Chúa Trời Giải cứu dân sự của ngài khỏi những hiểm họa, trong thời Cựu Ước sự giải cứu chủ yếu tập trung vào sự vận hành của Đức Chúa Trời trên những ai đang ở giữa cảnh gian truân hoặc nguy hiểm Ngài giải cứu dân sự Ngài khỏi kẻ thù của họ và khỏi tay của kẻ ác.

Thi thiên 59:29 chép: Xin hãy giải cứu tôi khỏi những kẻ làm ác mà cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết.

Chúng ta cần được giải cứu khỏi những kẻ làm ác và khỏi những người muốn làm đổ huyết và muốn lấy mạng sống của chúng ta. Ví dụ điển hình nhất là sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập. Xuất Ê-díp-tô 3:8, 6:6, 8:10 ở đây Đức Chúa Trời được định nghĩa như là đấng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, đấng giải cứu dân sự của Ngài không phải vì họ xứng đáng được giải cứu nhưng như là một sự bày tỏ tình yêu và lòng thương xót của ngài tất cả những khía cạnh của sự giải cứu được dành sẵn chỉ qua con người và công việc của Chúa Giêsu Christ, Đấng Chính Ngài đem sự giải cứu đến cho chúng ta để chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt đời đời của tội lỗi, Thật quan đồng để hiểu rằng là 1 tín hữu chúng ta đã có sự chiến thắng vĩnh viễn trên Sa-tan và ma quỷ nhưng chúng ta có thể được giải thoát khỏi những ảnh hưởng của chúng trong đời sống của mình bằng việc sử dụng 2 vũ khí mà đức chúa trời đã ban cho chúng ta như là 1 phần của khí giới thuộc linh mà chúng ta dùng để chiến đấu chống lại các chủ quyền, các thế lực, cùng vua chúa của thế gian mà tối này này cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. (Ê-phê-sô 6:12) chúng ta cần được giải cứu khỏi tội lỗi khỏi những thử thách và thoát khỏi những ảnh hưởng của thế gian dưới sự điều khiển của kẻ ác, chúng ta không thể đắc thắng bằng sức của mình chúng ta cần sự giải cứu chỉ qua chúa Giêsu Christ con của Đức Chúa Trời. Tầm quan trọng của việc giải cứu khỏi ma quỷ trong đời sống cơ đốc nhân như thế nào? Kinh thánh cho biết rõ ràng rằng ma quỷ là có thật và chúng can thiệp vào công việc của con người. Ma-thi-ơ 12:43, Mác 1: 26, Công Vụ 8:7 ma quỷ can thiệp vào rất nhiều việc được chép đến trong kinh thánh và không có lý do nào để cho rằng ma quỷ hiện nay không có hoạt động gì. Chúa Giêsu đã đuổi nhiều quỷ trong suốt thời gian chức vụ của Ngài trên đất và hội thánh trên đất tiếp tục trận chiến thuộc linh sau khi Chúa Giê-xu đã thăng thiên về trời, Ê-phê-sô 6:10-17 chỉ cho chúng ta thấy cuộc của các thế lực tối tăm chúng ta đứng dậy lại tiếp tục mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời và đứng vững cho dù Sa-tan và các thế lực của hắn vẫn liên tục làm việc để cướp, giết và hủy diệt Giăng 10:10, Thường thì trong những trường hợp khi bị ma quỷ áp chế đời sống của một tín hữu lắm khi là do đời sống ấy đầy tội lỗi chúng ta được dạy rằng phải chống cự ma quỷ và đề phòng chúng,

I Phi-e-rơ 5:8 chép hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, cơ đốc nhân đang trong trận chiến thuộc linh và chúng ta cần tĩnh thức về những thực thể linh xung quanh chúng ta nhưng sự tập trung của chúng ta không phải vào ma quỷ mắt của chúng ta phải chăm Xem Chúa Giê-xu là tác giả và đã hoàn tất đức tin của chúng ta đó chính là nơi đặt để sự đắc thắng

Chức giải cứu là gì và điều này có phù hợp với kinh thánh không? 

Chức vụ giải cứu thường tập trung vào việc đuổi quỷ, đuổi tà linh là 1 nỗ lực để giải quyết những nan đề liên quan đến ma quỷ, ví dụ chức vụ giải cứu có thể tìm ra cách giúp một ai đó đắc thắng sự nóng giận bằng việc đuổi con quỷ nóng giận ra, chức vụ giải cứu cũng tập trung vào việc đánh sập những đồn lũy thuộc linh trong đời sống 1 con người như những ràng buộc về phần hồn, những sự rủa sả và quyền hợp pháp của ma quỷ, tìm ra sự chữa lành bên trong và công bố sự đắc thắng trong Đấng Christ trên mọi kẻ thù, chức vụ giải cứu tập trung vào việc đuổi những tà linh hoặc thế lực linh gây ra các tai họa phương pháp đuổi quỷ thì đa dạng. Đôi khi chỉ cần ra lệnh cho ma quỷ phải ngưng việc làm khốn khổ một người trong danh Chúa Giêsu, chức vụ giải cứu còn bao hàm xử lý những hoạt động chứa chất ma quỷ, bao gồm cả những tiểu thuyết kinh dị trong tác phẩm nghệ thuật khảo cổ bức họa của những thần ngoại giáo và những công việc khác phụ thuộc vào kiểu tà linh trên một người cần được giải cứu những thành viên được hướng dẫn tiêu hủy những đồ vật liên quan đến thờ lạy hình tượng những biểu tượng bức họa của ma quỷ và các thể loại âm nhạc mời gọi ma quỷ.

Sự giải cứu khác với phù phép như thế nào? Nhiều người nhầm lẫn giữa giải cứu với phù phép chúng không phải là một. Phù phép được thực hiện qua việc sử dụng những nghi thức khác nhau như nghi thức lo mã thường tận dụng lễ rửa tội và các điều khoản khác chức vụ giải cứu tìm cách di dời đi bất kì sự ảnh hưởng nào cho phép ma quỷ nắm quyền kiểm soát trên một cá nhân, cá nhân đó phải nắm lấy trách nhiệm và có tham dự vào quá trình này, một số chức vụ giải cứu sử dụng nước sức dầu, dầu thánh giống như Kinh Thánh nói và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ

Tranh luận những vận hành hiện tại trong cơ đốc giáo đang gây ra nhiều tranh luận một số cơ đốc nhân tranh cãi rằng tất cả mọi người bao gồm cả những tín hữu đều có thể bị ma quỷ chiếm hữu, còn một số khác thì cho rằng chỉ có người chưa tin Chúa mới bị nó chiếm hữu, một số khác vu rằng chức vụ giải cứu xa rời giáo lý chính thống và là là chướng ngại cho sự tăng trưởng thuộc linh trong khi những người khác thấy sự giải cứu được Kinh thánh hỗ trợ và giúp đỡ cho sự thánh hóa Đời Sống một cơ đốc nhân.

Chúng ta hãy cùng xem phần đầu trong trường tiếp theo những rắc rối trong thế giới này đã bắt đầu như thế nào và tại sao chúng ta thực sự cần sự giải cứu.

CHƯƠNG 2 TẠI SAO CHÚNG TA CẦN SỰ GIẢI CỨU 

Cuộc sống này chúng ta đối diện nhiều chướng ngại, cản trở và nhiều hạn chế trong khi cố gắng đạt được mục đích và kế hoạch của mình. Có rất nhiều thế lực chống lại chúng ta, cho dù chúng ta có biết chúng hay không? 

Là một tín hữu, chúng ta cần nhận thức điều này, chúng ta cần hỏi chính mình rằng, tại sao mình cầu nguyện và kiêng ăn nhưng vẫn không thấy sự thay đổi gì trong đời sống? Tại sao mình vẫn đối diện với cùng một nan đề mà cha ông và bố mẹ mình đã đối diện? Tại sao vẫn cùng một căn bệnh đó và nhược điểm đó trong gia đình truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia?

 Trong một số gia đình họ vật lộn với việc kết hôn, nếu họ kết hôn sẽ nhanh chóng ly dị sau đó và đối diện với cảnh nghèo xơ xác. 

Những người này đang đối diện với cảnh chết trẻ trong gia đình cứ mỗi năm họ lại mất một thành viên, cái chết đang cướp đi chính bạn và người mà bạn yêu thương Sách áp-đia Chương 1 câu 17 chép,  nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn núi ấy sẽ là Thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình.

 Sự giải cứu mang đến sự Thánh Khiết bạn phải được giải cứu để sở hữu những thứ thuộc về mình bạn cần người Nam hoặc người nữ được Xức dầu của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho bạn và có mối thông công trong một Hội Thánh tin vào sự giải cứu, nếu mục sư của bạn không tin vào sự giải cứu hãy tìm đến một chiếc vụ giải cứu có khả năng cầu nguyện hiệu quả cho bạn. Sáng-thế-ký Chương 3 câu 15 chép. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dầy đạp đầu mày còn mày sẽ cắn gót chân người. 

Có một số người ngay cả vài mục sư họ chỉ trích chức vụ giải cứu, họ  luôn đặt câu hỏi tại sao mục sư này Hội Thánh này cứ luôn đuổi quỷ. Đức Chúa Trời đã đặt sự thù nghịch giữa bạn và con rắn nghĩa là Sa-tan cho nên dù cho bạn có bênh vực ma quỷ bao nhiêu đi chăng nữa. Hắn Vốn đã là kẻ thù của bạn thì việc bạn trở thành người bênh vực ma quỷ cũng không ngăn hắn thôi tấn công bạn. Hệ thống chấp chính trên trời có các thứ bật trong lĩnh vực linh, thông tin này sẽ giúp bạn biết và nắm được sự giải cứu chân thật, có những thứ bậc trong lĩnh vực linh. 

Ban đầu có ba Thiên sứ trưởng trên thiên đàng.  Thiên sứ Mi-chen thiên sứ Gáp-ri-ên và thiên sứ Lucifer. Chính quyền trên thiên đàng  được vận hành thông qua ba thiên sứ trưởng này. Mi-chen là trưởng thiên sứ phòng ngự bất cứ điều gì liên quan đến bảo vệ và chiến tranh là nhiệm vụ của Mi-chen, Gáp-ri-ên là trưởng Thiên sứ thông tin bất cứ khi  nào đến Chúa Trời muốn gửi một thông điệp đến cho một ai trên đất này, thì Ngài sử dụng thiên sứ Gáp-ri-ên.

Luca chương 1 Câu 26 đến 28 có chép Đến tháng thứ sáu Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gap-ri-ên đến thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Maria đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép về dòng vua Đa-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng hỡi người được ơn mừng cho ngươi Chúa ở cùng ngươi. Thiên sứ Lucifer là thiên sứ trưởng âm nhạc ngợi khen và thờ phượng.Thiên sứ này chịu trách nhiệm về âm nhạc trên thiên đàng. Lucifer rất gần gũi với Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì liên quan đến âm nhạc vẻ đẹp và sự lộng lẫy. Đó là nét đặc trưng của Lucifer toàn thân hắn là âm nhạc trong hắn là guitar, piano, taburin, kèn và nhiều loại nhạc cụ khác. Hắn có tất cả những bài hát để Tôn Vinh Chúa. Lucifer là một Chê-ru-bim được Xức dầu. Sách Ê-xê-chi-ên chương 28 câu 13 nói những điều về hắn và câu 15 mô tả sự hoàn mỹ của hắn như thế nào từ ngày hắn được tạo dựng nên cho đến khi hắn bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng. Người vốn ở trong Ê-đen là vườn của đức chúa trời người đã có đầy mình mọi thứ Ngọc báu là Ngọc mã não, ngọc vàng lần, Ngọc kim cương, ngọc Thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra Trống, Cơm, Ống, Sáo, thuộc về ngươi từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Người là một Chê-ru-bim được xức dầu đang che phủ và đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của đức chúa trời. Người đã đi vào giữa các hòn ngọc sáng như lửa Đường Lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi như được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhưng ngươi buôn bán thạnh lợi lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi Núi Đức Chúa Trời hỡi Chê-ru-bim che phủ kia ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm hư khôn ngoan của mình. Ta đã xô ngươi xuống đất đặt ngươi trước mặt các vua Cho họ xem thấy người đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán người không công bình vậy ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi nó đã thiêu đốt ngươi nó đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp đời đời ngươi sẽ không còn nữa câu 15 cho chúng ta thấy thiên sứ Lucifer trọn vẹn trong mọi đường lối cho đến khi thấy sự gian ác ở trong hắn và sự kiêu ngạo bước vào hắn hắn đã thành công trong việc lừa dối một phần Thiên Sứ trên thiên đàng và chúng theo hắn. Vẻ đẹp của thiên sứ Lucifer bị ném xuống đất cùng với sự huy hoàng của hắn. Ê-sai chương 14 câu 12 chép. Hỡi Sao Mai con trai của sáng sớm kia sao ngươi ta trên trời sai xuống hỡi kẻ dày đạp các nước kia ngươi bị chặt xuống đất là thể nào ma Quỷ đã khiến con người sa ngã tại vườn Ê-đen. Câu hỏi đặt ra là ai khiến ma quỷ sa ngã khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời có điều gì đó lớn hơn Lucifer đã bước vào hắn sự kiêu ngạo là anh cả của Lucifer. Hắn đã trở nên kiêu ngạo và hắn một tạo vật lại muốn lật đổ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của trời và đất. Sự kiêu ngạo đã bước vào Sa-tan và đó là lý do tại sao hắn bị đuổi khỏi Thiên Đàng Vì Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo. Đức chúa trời quá lớn để tự mình Ngài đánh ma quỷ Ngài chỉ cần gọi thiên sứ Mi-chen chiến đấu với hắn và đẩy hắn xuống đất chiến tranh đã không bắt đầu trên đất này nhưng nó bắt đầu trên Thiên Đàng.

Khải Huyền chương 12 : 7 – 9 chép. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời Mi-chen và các xứ người tranh chiến cùng con rồng rồng cùng các xứ mình tranh chiến lại. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Sa-Tan dỗ dành cả thiên hạ nó đã bị quăng xuống đất các xứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Ma quỷ đã bị quăng xuống dưới đất này và một phần ba thiên sứ đã theo hắn. Ma quỷ là kẻ giả mạo sự sáng khi hắn bị ném xuống đất hắn đã thiết lập chính quyền của mình. Một vài thiên sứ bị ném xuống với hắn rơi vào nơi không trung và chúng trở thành vua của các đế quốc mà từ các chức tước và quyền lực. Một số khác rơi xuống đất và trở thành những linh cai trị lãnh thổ. Những thiên sứ khác thì rơi xuống nước xuống sông xuống biển và đại dương và trở thành những linh cai trị sông nước. Ê-phê-sô chương 6 câu 12 có chép. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng hiệp vào huyết bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần giữ ở các miền trên trời vậy. Trên  trời cũng có những chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mờ tối cùng các thần dữ chúng đang ngăn trở lời cầu nguyện của các cơ đốc nhân ngăn trở phước hạnh và sự thạnh vượng của con cái đức chúa trời. Sau khi Lucifer bị ném xuống dưới đất hắn đã nắm quyền và thiết lập chính quyền của ma quỷ và quỷ sứ. Hắn không toàn tri hắn không biết bạn nghĩ gì thay vào đó Hắn sử dụng ma quỷ như một mạng lưới thông tin đó là lý do tại sao chúng ta cần giữ bí mật cần thận trọng với người mà bạn chia sẻ thông tin ma quỷ có trình độ kỹ thuật số cao và kết nối với thông tin. Lucifer không toàn tại hắn không thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi. Hắn sử dụng tay sai ma quỷ đến những nơi khác nhau trên thế giới. Từ Lucifer trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là chiếu sáng sao mai hắn được mô tả giống như thiên sứ sáng láng. Từ Sa-tan trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là kẻ đối địch. Hắn là kẻ kiện cáo anh em là kẻ thù của hội thánh.

I Sử-ký chương 21 câu 1 có chép. Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên. Từ ma quỷ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ vu khống ma quỷ cám dỗ bạn trong những phạm vi của hắn.

Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 có chép bây giờ Đức Thánh Linh Đời Chúa Giêsu đến nơi Đồng Vắng chịu ma quỷ Cám Dỗ cần chú ý rằng Sa-tan chống đối còn ma quỷ thì xúi giục cám dỗ. Ma quỷ là dạng linh chứ không phải như thể con người chúng có thể chiếm hữu một người mọi bệnh tật và tai họa được gây ra bởi ma quỷ và chúng ở trong bất cứ thứ gì có huyết. Ma-thi-ơ chương 4 câu 24 chép. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Xi-ri người ta bèn đem đến cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh lạ tật kia. Những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại xụi thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Ma quỷ có thể bước vào bất cứ thứ gì có máu như chó mèo và chúng tồn tại nhờ máu Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 cho chúng ta thấy thân thể một người giống như căn nhà kết một dinh thự hoàng gia cho ma quỷ ngự trị và nó có thể kéo theo trên 2000 con quỷ khác nhau gọi là quân đội và 1 người ấy vẫn hoạt động bình thường. Mỗi con quỷ được chỉ định để chống lại đời sống bạn nó phải chết trong lửa trong Danh Chúa

Giê-xu ma quỷ là tay sai trong vương quốc của Sa-tan. Chúng được sai đến những con người sống để hủy phá và có thể áp chế chiếm hữu chèn ép và làm khổ người ta. Khi một người bị quỷ ám điều đó có nghĩa rằng ma quỷ ở trong người ấy người đó bị đánh bại và ma quỷ đang điều khiển người đó khi một người bị làm cho khốn khổ bởi ma quỷ điều đó có nghĩa là ma quỷ đang điều khiển từ bên ngoài chúng không thể bước vào bên trong bạn chúng sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh để tấn công và gây ra những rắc rối xung quanh cuộc sống của bạn có quá nhiều điều đau đớn sẽ mang đến sự trầm cảm. Khi một người bị trầm cảm thì đó là kết quả của quá nhiều áp lực đến từ những đau đớn và áp bức trên người ấy điều này gây ảnh hưởng đến thể lý và suy xụp cảm xúc giữa lúc khốn khổ ấy ma quỷ sẽ tìm cách để bước vào trong một người vì khi người đó cảm thấy chán nản đời sống thuộc Linh và lời cầu nguyện của họ đang sa sút Khi một người bị ma quỷ áp chế có nghĩa là ma quỷ đang điều khiển từ bên ngoài và đặt mọi áp lực tiêu cực lên trên người ấy bạn cần biết và nhận thức các hoạt động linh xung quanh mình để có những thế lực tiêu cực và tích cực trong thế giới thuộc linh. Chúng ta cần hiểu động lực của sự giải cứu và điều gì không phải là sự giải cứu. 

Sự giải cứu không phải là:

 1. Cắt thân thể của bạn bằng lưỡi dao lam và cho rằng điều này thực sự là làm mới lại một giao ước.
 2. Giết một con vật và sử dụng máu của chúng để tắm đây là một hình thức tà thuật và dân sinh tế cho ma quỷ.
 3. Sử dụng bùa hợp pha chế thuốc để tắm. Bạn không thể tẩy sạch ma quỷ bên trong hoặc xung quanh bạn bằng việc tắm rửa với bùa chú.
 4.  Đến thầy lang hay thầy pháp để tẩy sạch mình bằng việc lấy chổi và đánh họ.
 5. Đến thầy pháp hoặc nhà tâm linh và tắm trần truồng nhằm được giải cứu. Nếu bạn là phụ nữ đôi khi họ cần quan hệ tình dục với bạn để nhằm tẩy sạch tà linh bên trong bạn.
 6. Buộc tất cả các loại dây nhiều màu sắc xung quanh thắt lưng, tay và chân của bạn cũng không phải là giải cứu. 

Tại sao là giải cứu? 

Áp-đia chương 1 câu 17 chép ” Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi Trên Núi Si-ôn được giải cứu núi ấy sẽ là Thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Bạn không thể sở hữu những gì thuộc về mình cho đến khi bạn được giải cứu. Thật không dễ để sống một đời sống Thánh Khiết nếu bạn đang bị tà linh ám. Kể từ khi con người sa ngã tại vườn Ê-đen từ đó có trận chiến giữa tâm linh và xác thịt. Giữa con người và Sa-tan ma quỷ và cách sứ của hắn và những thế lực tối tăm bằng hành động ở thế gian này. Kể từ đó trở đi con người luôn phải tranh chiến để làm theo ý muốn của đức chúa trời thay vì vâng theo kế hoạch và công việc của ma quỷ. Cảm ơn chúa chính Ngài đã sai con một của Ngài để giải cứu chúng ta khỏi vương quốc tối tăm đến vương quốc của Đức Chúa Trời. 

Giăng I chương 3 câu 8 chép: “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ chúng ta cần được giải cứu khỏi tội lỗi và những công việc tối tăm. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Nếu bạn có Chúa Giê-xu Ở trong mình những công việc của Sa-tan phải bị phá hủy. Bạn có thể thấy nơi mà bạn muốn đi và điều mà bạn muốn đạt được trong cuộc sống của mình nhưng bởi vì ma quỷ và quỷ sứ khiến bạn không thể thực hiện được. Bạn được sinh ra đến hướng tới vận mệnh của mình kẻ thù của bạn không phải là anh chị em của bạn nhưng là ma quỷ đứng đằng sau hoàn cảnh của bạn. Bạn lên kế hoạch nhưng tất cả những gì đạt được là thất bại và thất vọng. Sa-tan sử dụng những con người tấn công bạn và ngăn trở tiến trình của bạn.

Ê-phê-sô chương 6 : 10 – 13 chép: “Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần giữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại và khi Thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Sự tập trung của chúng ta không nhắm vào thế giới hữu hình này chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa. Mỗi người sống trên đất này đều có những trận chiến, trận chiến của chúng ta không phải chống lại con người nhưng chống lại các tà linh tìm cách chiếm hữu và áp chế chúng ta có một thế lực linh đứng đằng sau mọi hoạt động. Nếu bạn muốn đắc thắng trong trận chiến bạn phải chiến thắng những con quỷ của mình bạn không thể bị cản trở nếu bạn không có một sứ mạng. Con người có một tâm linh bắt nguồn từ Đức Chúa Trời ngài là thần linh nên trận chiến đầu tiên của chúng ta là trận chiến thuộc linh có rất nhiều người đặt sự tin cậy vào xác thịt và quan điểm của hệ thống thế gian này dựa vào súng ống hiện đại và boom mìn và tất cả những loại vũ khí để đánh bại kẻ thù của chúng ta và phòng vệ chính mình.

Nhưng Cô-rinh-tô II chương 10: 13 chép: “Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt chúng ta chẳng có cuộc chiến nào với xác thịt hoặc bất cứ điều gì nhìn thấy bằng mắt thường mà chúng chiếm hữu sự sống trong thế giới hữu hình này.  bởi vì chúng ta là thể linh. Trận chiến của chúng ta bắt nguồn từ thế giới linh tối tăm. Chúng ta không cầu nguyện chống lại con người nhưng cầu nguyện chống lại những tà linh đã dùng họ để chống đối chúng ta. Khi bạn đuổi một con quỷ đang sử dụng ai đó để gây khó dễ cho bạn người đó sẽ trở lại chính mình và sự bình an sau đó lại cai trị. Bản chất của sự giải cứu là bảo vệ bạn khỏi những sự tấn công của Sa-tan và đồng bọn của hắn để trả lại cho hắn tất cả những sự gian ác của sự chết nghèo đói bệnh tật tai nạn son sẽ. Sự giải cứu sẽ khiến Sa-tan và đồng bọn của chúng ngừng sai những điều xấu xa đến với bạn bởi vì bạn đã được dọn dẹp sẵn sàng để không chấp nhận bất cứ điều xấu xa nào. Sợi dây cứu sẽ tẩy sạch đời sống thuộc linh và thuộc thể để bạn sẽ không còn là nơi chứa chấp cho Sa-tan và đồng bọn của chúng nữa. Giải cứu là cách để chống lại tất cả các thế lực của sa-tan đã được chỉ định để tấn công bạn về thuộc linh hoặc thuộc thể mỗi người cần được giải cứu. Dù bạn là mục sư giám mục người quản lý nhà truyền giáo thủ tướng hay tổng thống tất cả chúng ta đều cần được giải cứu khỏi những yếu tố liên quan đến sản sa-tan. Đây là danh sách của một số điều mà con người phải đối diện trong cuộc sống cho dù bạn là ai trong thế giới này sự chết bệnh tật nghèo đói xảy thai tham dục thất vọng tai nạn không có khả năng kết hôn rủa xả thất bại ghen ghét sợ hãi mất mát nóng dần son sẽ ác mộng làm tình trong mơ ăn uống trong mơ những ngăn trở trong cuộc sống thủ đoạn lừa phỉnh quyền lực của sa-tan. Linh giám sát những nan đề trong gia đình nan đề trong công việc bóng đen đeo bám linh Nàng Tiên Cá chồng thuộc linh vợ thuộc linh và nhiều nan đề khác mà có người đang đối diện trong cuộc sống. Chúng ta sẽ xử lý với những điều này rằng những chủ đề của chương kế tiếp. Những cơn giận để ma quỷ thao túng ma quỷ có thể có rất nhiều thủ đoạn trong nhiều cách khác nhau. Đây là một số cách để ma quỷ thao túng. Giấc mơ ma quỷ có thể đến trên bàn qua giấc mơ đặc biệt là tà thuật mê hoặc chúng có thể dùng khuôn mặt của người mà bạn yêu thương hoặc tin tưởng chúng sử dụng gương mặt người đó đến và tấn công bạn trong giấc mơ hoặc thấy rằng người đó đang hành hạ mình. Bạn có thể thấy trong giấc mơ có ai đó định giúp bạn đến để mê hoặc bạn Trong Mơ Cuối Cùng khiến bạn ghét nghi ngờ người đó và không còn tin tưởng người đã nữa. mục đích chính là cắt đứt bạn và người giúp đỡ bạn. Ý nghĩ xấu xa mà quỷ có thể mang đến mọi loại suy nghĩ trong tâm trí bạn. không phải bất kì ý tưởng nào đến trong tâm trí bạn đều đến từ đức chúa trời. Sách Châm Ngôn dạy rằng chúng ta là sản phẩm của suy nghĩ của chính mình nếu bạn nghĩ thất bại bạn sẽ trở thành người thất bại các bạn nghĩ hướng về một người khác Nếu bạn nhìn một người của đức chúa trời người có quyền năng lượng đức chúa trời sử dụng để làm những phép lạ Nhưng nếu suy nghĩ của bạn về người ấy luôn tiêu cực người ta sẽ bắt đầu nói ông ta là từ ma quỷ ông ta sử dụng tà thuật. Nếu bạn nhìn những cơ đốc nhân đang được thịnh vượng và bạn suy nghĩ họ đang sử dụng bùa ngải để trở nên giàu có hoặc họ đang kinh doanh bất hợp pháp mà quỷ có thể thao túng bạn qua những suy nghĩ của bạn bạn sẽ luôn nghi ngờ người khác Ngồi lê đôi mách ma quỷ có thể dấy lên những người ghét bạn bằng Linh nói hành và ác ý Nếu bạn là người luôn lắng nghe những chuyện phím hoặc bạn tham dự vào chuyện phím hãy nhớ rằng kết cục của Điều đó là sự hủy diệt nói hành có thể hủy diệt nhiều gia đình bạn bè hôn nhân hoặc cả hội thánh bạn cần được giải cứu khỏi linh nói hành. 

 Ý thức ma quỹ. có những người họ nhận thức rõ ràng các hoạt động ma quỷ trong đời sống của họ biết họ bị chiếm hữu và họ để cho ma quỷ mượn Thân thể mình chiếm hữu họ và sử dụng họ để tấn công hội thánh hoặc những người khác qua việc giết người cưỡng hiếp cướp bóc bắt cóc hoặc những hành động gian ác khác. Những kiểu người này có thể gia nhập bất kỳ ban ngành nào trong hội thánh ngay cả là người gác cửa hoặc trong ca đoàn và hướng tất cả mọi người trong ban ngành đó chống lại mục sư. Họ là tay sai của sự tối tăm. Họ đến hội thánh và để những con quỷ của họ ở nhà họ biết rất rõ ràng họ đã bị chiếm hữu và sử dụng bởi sa-tan những người này đã bước vào tà thuật và đạo thờ Sa-tan một cách có ý thức và tự nguyện 

CHƯƠNG 3: NHỮNG CÁCH THỨC KHIẾN BẠN BƯỚC VÀO GIAO ƯỚC VỚI MA QUỶ

Đây là những cách ma quỷ có thể bước vào 1 người. Dù vô tình hay cố ý bạn cần hết sức thận trọng với cách bạn hành sự với chính mình

Văn phẩm khiêu dâm. Điều này bao gồm cả việc xem phim, xem video, phim chiếu rạp, đọc tạp chí với những hình ảnh của những người nam người nữ trần truồng hoặc những người đang quan hệ tình dục. Khi bạn xem những điều này bạn tự phô bày chính mình cho ma quỷ. Hắn muốn ô nhiễm tâm trí bạn bởi sự tham dục để linh tà dâm có thể bước vào. Mỗi lần bạn xem, bạn đang mở đường dẫn lối để ma quỷ bước vào bên trong. Bạn cành xem bao nhiêu bạn càng nghiện văn phẩm khiêu dâm bấy nhiêu và sẽ rất khó để bạn từ bỏ thói quen này. Những người có thói quen xem phim ảnh hoặc tạp chí khiêu dâm sẽ không bao giờ thỏa mãn tình dục với người bạn đời của họ. Họ sẽ nhảy từ người này đến người khác và kết thúc bằng việc quan hệ tình dục với rất nhiều người. Ma quỷ là kẻ đứng sau mọi hoạt động đồi bại này. Những linh đó sẽ không bao giờ để bạn thỏa mãn khi chỉ quan hệ với một người.

 Nạo phá thai khi một người phụ nữ mang thai và kết thúc quá trình mang thai bằng việc cho thai nhi ra ngoài trước thời hạn được gọi là nạo phá thai. Cho dù  bạn đã làm điều này cách đây nhiều năm, mười hay hai mươi năm trước bạn cũng cần được giải cứu. Sự sống bắt đầu ngay sau khi được thụ thai và khi bạn lấy đứa trẻ ra bằng việc giết nó. Thì trong lĩnh vực linh đó là giết người. Giết một thai nhi là giết người tới việc đổ huyết vì sự sống nằm trong huyết. Ngay sau khi huyết đổ ra, ma quỷ bước vào huyết đó. Nếu những người từng phá thai không được giải cứu khỏi linh phá thai thì họ vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Bạn đã từng phá thai nhưng sau đó muốn có con, điều này rất khó cho dạ con của bạn mang thai cho đủ chu kỳ, bạn sẽ dễ bị xảy thai hoặc sinh con bị chết non. Nếu bạn không được giải cứu khỏi tà linh này. Con gái của bạn sau này cũng sẽ dễ bị xảy thai. 

Quan hệ tình dục. Khi một người nam và một người nữ ngủ với nhau thì giao ước được thiết lập. Ma quỷ có thể bước vào qua đường tình dục. Bất cứ khi nào người nam và người nữ quan hệ tình dục với nhau họ trở nên một hiệp. 

1/- Tình dục trong hôn nhân. 

Khi người vợ bị ma quỷ chiếm hữu còn người chồng thì không hoặc ngược lại và họ bước vào quan hệ tình dục. Ma quỷ có thể lây truyền qua bằng đường này giống như việc bệnh tật lây nhiễm qua đường tình dục. Bạn cũng có thể lây truyền ma quỷ qua con đường đó. Bạn đã từng là một người độc thân. Nhưng đến khi bạn kết hôn, mọi thứ đều trở nên tụt dốc, bạn bắt đầu bị bệnh. Việc kinh doanh sa sút, bạn phải đối diện với nhiều kiểu nan đề khác nhau. Bạn cần sự giải cứu cho cả hai vợ và chồng. 

2/-  Tình dục ngoài hôn nhân.

Khi bạn quan hệ tình dục với một người ngoài hôn nhân. Thì trong lĩnh vực linh bạn đã kết hôn và thuộc về người đó. Bạn trở nên một hiệp với họ. Bất cứ khi nào bạn ăn nằm bừa bãi với ai đó. Bạn đã thiết lập một giao ước.

Cô-rinh-tô I chương 6 câu 13-15 đến 19 chép: ” đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu. Bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Anh em há chẳng biết thân thể là chi thể của Đấng Christ sao? “

Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy. Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể của mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao. Hôn nhân là sự kết hiệp giữa người nam và người nữ trong quan hệ tình dục. Khi một người nam ăn ngủ với một người nữ họ trở nên một hiệp và giao ước được thiết lập. Bạn bị lây nhiễm bệnh tật qua đường tình dục thế nào, thì bạn cũng bị truyền nhiễm ma quỷ qua đường tình dục thể ấy. Khi bạn quan hệ với một người đàn ông, phụ nữ bị quỷ ám. Ma quỷ trong người đó cũng sẽ bước vào bạn. Có những người ăn nằm bừa bãi. Và họ thậm chí không còn nhớ rằng, mình đã từng ngủ với bao nhiêu người và thu nhận không biết bao nhiêu con quỷ từ những người đó. Họ cần tìm sự giải cứu để được tự do khỏi những tà linh này. Ngoài việc ma quỷ lây truyền qua đường tình dục còn có ma quỷ xuyên thế hệ. Ma quỷ từ dòng họ của người đó sẽ chiếm hữu bạn. Không lạ gì bạn phải gánh chịu bệnh suy thận, tiểu đường dù không ai trong lịch sử dòng họ bạn bị bệnh này. Hãy kiểm tra người nam hoặc người nữ mà bạn từng ngủ với họ. Bạn đã kết hôn với linh tổ phụ mà bạn từng ngủ, đó là lý do tại sao bạn phải đối diện với đủ loại nan để và tai họa vì bạn không biết những linh nào đang ở trong bạn. Bạn cần được giải cứu. Năm phút thỏa mãn tình dục có thể gây ra 50 năm lỗi lầm bạn phải gánh chịu đau khổ suốt cuộc đời. 

 • Tình dục vô luân. 

Ma quỷ có thể bước vào một người qua tình dục vô luân. Vô luân nghĩa là quay khỏi điều gì tốt và đạo đức đúng đắn làm chệch hướng sang một kết thúc hoặc một mục đích sai trật. Tình dục vô luân bao gồm ngoại tình, gian dâm, loạn luân nghĩa là quan hệ với người cùng dòng họ và thú tính nghĩa là quan hệ với động vật. Tình dục qua đường miệng, qua hậu môn, thác loạn, thủ dâm, gây rối tình dục, cưỡng hiếp, tà lình có thể bước vào qua các hoạt động gian ác này và di truyền tội tình dục qua đường máu là cánh cửa để quỷ tham dục bước vào.

Lê-vi ký câu 20 chương 15-16 chép: “nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật thì hắn phải bị xử tử và các ngươi hãy giết thú đó đi. Nếu một người nữ lại gần một người nữ đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi. Huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó”

 • Tình dục đồng tính

Tình dục đồng tính là ham muốn ghê tởm trái ngược với điều tự nhiên đối với sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Những người làm điều này đáng tội chết.

Rô-ma chương 1 câu 26-32 chép: “ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong dòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lỗi lầm của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết. Thế ấy mà chẳng phải họ tự làm thôi đâu lại còn ưng thuận cho kể khác làm những điều ấy nữa. 

 • Hình xăm. 

Rạch thân thể hay đánh dấu trên thân thể cũng là cánh cửa để ma quỷ bước vào. Một số người xăm hình con vật trên thân thể của mình. Họ không biết rằng họ đang thu hút linh động vật đến. Kết cục lối cư xử của họ trở nên rất hung dữ. Một số khác đặc biệt là những cô gái trẻ xăm vẽ trên ngực và trên mông của họ. Họ xăm hình cá, cá heo, cá sấu, bông hoa, con bướm, một số người xăm tên của bạn trai hoặc bạn gái trên thân thể của họ.

Lê-vi ký chương 19 câu 28 chép: “chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình. Ta là Đức Giê-hô-va”. Khi bạn xăm hình cá, cá heo hoặc cá sấu trên thân thể mình bạn sẽ bị chiếm hữu bởi linh mặt nước hoặc linh mặt biển. Đó là lý do tại sao những người có kiểu hình xăm này thường mơ thấy họ đang bơi ở sông, dưới nước hoặc dưới biển. Là 1 phụ nữ, nếu bạn có hình ảnh bông hoa hoặc con bướm thì đàn ông sẽ không đến với bạn một cách nghiêm túc. Bạn sẽ luôn thất vọng những mối quan hệ của mình. Người đàn ông đến với cuộc sống của bạn chỉ có ý chơi bời và rời bỏ bạn giống như bướm và hoa. Người ta chỉ bắt nó, ngưỡng mộ nó và rồi để nó đi. Nếu bạn xăm tên của người yêu trên thân thể mình điều đó có nghĩa là bạn có một sự ràng buộc phần hồn với người đó. Bạn đã tạo ra những lời thề rằng chỉ lúc nào cũng yêu nhau thôi và ở với nhau mãi mãi. Khi mối quan hệ của bạn với người đó đổ vỡ, bạn không còn yêu người đó nữa, về mặt linh người đó vẫn sẽ ở trong bạn, bạn vẫn thuộc về người đó, đó là lý do bạn thấy rất khó bước vào một mối quan hệ với ai đó khác, vì hình xăm trên thân thể bạn, bạn cần được giải cứu khỏi ràng buộc về phần hồn với người đó.

Những sự rủa xả. Hậu quả của những lời rủa xả làm tấm lòng đau khổ, điều nãy cũng cố cho tà linh quyền hợp pháp bước vào một người, vào gia đình, vào thế hệ để hành hạ và hủy diệt họ qua việc gài những mưu chước của ma quỷ trên nhưng người nằm dưới sự rủa sả.  Rủa sả là sự báo trả của đức chúa trời trong đời sống của 1 người và hậu tự của họ, là hậu quả của những vi phạm điều ác xấu xa tội lỗi. Khi đức chúa trời ban thưởng cho người công bình ngài cũng báo trả qua sự rủa sả, ví dụ như tà thuật, quan hệ thú tính.

Lê vi ký 20:15 thờ thần tượng và dâng tế lễ cho thần khác.  Hình phạt của những điều này là sự chết. Xuất ê-díp-tô ký 22:18-20 ngươi chớ để đồng cốt sống, kẻ nào nằm cùng 1 con vật sẽ xử tử kẻ nào tế cho các thần khác hơn 1 mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. 1 số tội lỗi mang đến sự rủa sả như thờ thần tượng, linh quen thuộc, tà thuật, thầy pháp, ngoại tình, loạn luân, đồng tính và thú tính. Rủa sả có thể mang đến sự chết, hủy diệt điên loạn, nghèo nàn bệnh tật, đói kém và son sẻ. 

 • Kết hợp sai trật. 

Sự kết hợp sai trật cũng là cánh cửa cho ma quỷ bước vào. Ví dụ như gia nhập băng đảng hoặc cộng đồng huyền bí liên quan đến huyền thuật, tà thuật, ma thuật, phép phù thủy, bói toán, thờ cúng hình tượng, thờ cúng tổ tiên, thông linh, thầy pháp, lời thề và kết ước với thần tượng. Những tội lỗi tiền sử này có thể mở cửa cho ma quỷ thần tượng và gia tăng những lời rủa sả. 

CHƯƠNG 4: AI CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU

Những người cần được giải cứu bao gồm

1/- Những người được sinh ra qua việc ngoại tình hoặc gian dâm. 

2/- Những người có cha mẹ định bỏ họ khi còn mang thai. 

3/-  Những người không được nhận nuôi. 

4/-  Những người bị ruồng bỏ bởi 1 hoặc nhiều cha mẹ. 

5/- Những người mồ côi. 

6/-  Những người bị lạm dụng khi còn nhỏ. 

7/-  Những người bị cưỡng hiếp hoặc quấy rối tình dục. 

8/- Những người có mẹ bị khó khăn khi thai nghén. 

9/- Những người có mẹ phải lao động vất vả lâu dài. 

10/- Những người suýt chết trong những năm đầu đời. 

11/-  Những người có bạn ảo chơi cùng thời thơ ấu vì họ cô đơn thường là tà linh quen thuộc. 

12/-  Những người bị bệnh kinh niên. 

13/-  Những người phải gánh chịu nhiều thiệt thòi thời thơ ấu. 

14/- Những người từng xem văn phẩm đồi trụy khi còn quá nhỏ. 

15/-  Những người bị chấn thương do nhìn thấy cảnh giết người hoặc tai nạn chí tử. 

16/- Những người lớn lên trong vùng có chiến tranh. 

17/-  Những người bị chế nhạo cả đời. 

18/-  Những người bỏ nhà đi bụi đời từ nhỏ. 

19/-  Những người mắc chứng phiền muộn kinh niên. 

20/-  Những người buồn vui thất thường tâm thần phân liệt. 

21/-  Những người học hành dang dở. 

22/-  Những người từng bị bỏ tù. 

23/-  Những người có cha mẹ nghiện rượu. 

24/-  Những người có cha mẹ ly dị hoặc ly thân. 

25/- Những người có cha mẹ hay tranh cãi hoặc đánh nhau tại nhà. 

26/-  Những người tức giận hoặc cay đắng với cha mẹ hoặc anh chị em của mình. 

27/-  Những người bị nghiện ngập từ khi còn nhỏ. 

28/-  Những người có quan hệ đồng tính nam hoặc đồng tính nữ hoặc bị lôi kéo trở nên có lối sống như vậy. 

29/-  Những người có tiền sử là tình dục vô luân trong huyết thống của họ, ngoại tình, cưỡng hiếp, loạn luân.

30/-  Những người dễ gặp tai nạn trong cuộc sống. 

31/- Những người có tiền sử là nghèo đói trong cuộc sống hoặc gia đình. 

32/-  Những người có lối sống lừa đảo hoặc trộm cướp. 

33/-  Những người cờ bạc lâu năm hoặc tiêu xài hoang phí. 

34/-  Những người nghiện rượu, ma túy, chất kích thích hoặc đồ ăn. 

35/- Những người sợ phải ở một mình. 

36_ Những người sợ ra khỏi nhà. 

37/-  Những người không thể thoải mái với đám đông. 

38/-  Những người có sự ghen tỵ gay gắt với người khác. 

39/-  Những người ghét một số nhóm dân nhất định như dân Do Thái, Cơ Đốc, Hồi Giáo, Phật Giáo, da đen da trắng, Ấn độ hoặc nhóm người Châu Mỹ La Tinh. 

40/-  Những người tham dự vào huyền thuật sa-tan giáo hoặc tà thuật. 

41/-  Những người có tiền sử hội cuồng giáo tam điểm trong gia đình họ. 

42/-  Những người tham dự gọi hồn. 

43/-  Những người lôi kéo đọc sớ nhờ cố vấn hộ đọc. 

44/-  Những người tham gia vào võ thuật. 

45/-  Những người tham dự vào yo-ga hoặc ngồi thiền. 

46/-  Những người tham gia vào các tôn giáo sai trật. 

47/-  Những người từng nạo phá thai. 

48/-  Những người đã trải qua ly dị, ly thân hoặc những mối quan hệ xấu. 

49/-  Những người bị cha mẹ hoặc người khác hoặc bị một nhóm người điều khiển hoặc bắt nạt.

50/-  Những người bị đau đầu kinh niên hoặc rối loạn tinh thần. 

51/-  Những người thấy khó để đọc kinh thánh cầu nguyện và kiêng ăn. 

52/-  Những người gặp khó khăn khi tham dự hội thánh. 

53/-  Những người gặp khó khăn trong việc ngợi khen và thờ phượng Chúa. 

54/-  Những người sợ phải tin tưởng hoặc thân thiết với người khác. 

CHƯƠNG 5 : NỀN TẢNG GIA ĐÌNH

Bạn cần biết gì về nền tảng của bạn? 

Thật quan trọng để bạn biết về bối cảnh gia đình của bạn. Bạn cần biết điều gì đã xảy ra về cha ông mình và những sai lầm họ đã phạm để bạn sẽ không lập lại những lỗi lầm ấy. Những điều bạn cần biết về nền tảng gia đình của bạn, biết những điểm yếu của gia đình bạn. Mỗi gia đình đều có một điểm yếu cũng như mỗi một người trên đất này đều có điểm yếu và điểm mạnh. Ê-li là người hùng mạnh của Đức Chúa Trời, ông có thể gọi lửa giáng xuống. Ông hành hình tất cả các tiên tri của thần tượng ba-anh bằng gươm. Nhưng điểm yếu của ông là sự sợ hãi. Ông sợ một người nữ tên là Giê-xa-bên.

Sách I Các Vua chương 19 câu 2-4 chép : Giê-xa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng. Nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Ê-li sợ hãi đứng dậy chạy đi, đến tại Bê-e-xê-ba thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình tại đó còn người thì vào đồng vắng đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giêng giếng xin chết mà rằng. Ôi Đức Giê-Hô-Va đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống của tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Ông chạy trốn khỏi Giê-xa-bên và xin Chúa cho ông chết vì ông đã nghe đủ về Giê-xa-bên và những lời đe dọa của bà.

 Ê-li nói : Tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Có nghĩa rằng tổ phụ ông cũng có cùng một điểm yếu như vậy. Thật quan trọng để biết được điểm yếu của gia đình mình để bạn không sa vào cùng một cái bẫy như vậy. Bạn cần xử lý điểm yếu này ngay khi bạn nhận ra nó. Trong một số gia đình họ có linh tham dục khiến họ không thể thỏa mãn với một người bạn đời mà họ đã kết hôn khiến họ ly dị nhiều lần. Điểm yếu của một số gia đình khác là sự nóng giận, họ thích tranh đấu. Thậm chí tranh đấu với cả cấp trên tại nơi làm việc và khiến họ mất việc. Một số khác là sự ngược đãi trong gia đình, ông của bạn đánh bà của bạn, cha của bạn đánh mẹ của bạn, và bạn cũng đánh đập vợ của mình. Trong sách Sáng Thế Ký chúng ta thấy Áp-ra-ham, Y-sắc và Gia-cốp họ đều yêu những phụ nữ đẹp và có cùng điểm yếu là nói dối. Áp-ra-ham nói dối với Pha-ra-ôn rằng Sa-ra là em gái chứ không phải vợ của ông.

Sáng Thế Ký chương 12 câu 13-18-19 chép : Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Pha-ra-ôn bèn đòi Áp-ram nói rằng ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi? Nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Y-sắc cũng làm giống như điều cha mình Áp-ra-ham đã làm. Ông cũng nói dối với vua A-bi-mê-lét rằng bê-bê-ca là em gái chứ không phải vợ mình. Gia-cốp thậm chí còn tệ hơn, ông là kẻ nói dối và lừa đảo.

Sáng Thế Ký chương 26 câu 7-9 chép : Bởi nàng Rê-bê-ca sắc sảo dung nhan nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người thì người đáp rằng ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng. Vả người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia vua A-bi-mê-lét xứ Phi-li-tin ngó ngang qua cửa sổ thấy Y-sác chơi giỡn cùng Rê-bê-ca vợ người bèn đòi Y-sác mà rằng quả thật là vợ ngươi đó sao cớ nói ấy là em gái tôi. Y-sác đáp rằng vì tôi có thầm nói chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Biết tiền sử gia đình của bạn, bạn cần biết về nguồn gốc của mình, gia đình bạn bắt đầu từ đâu, điều gì đã xảy ra với tổ phụ của bạn. Họ đã thờ phượng đièu gì, thờ Đức Chúa Trời hay tổ tiên hoặc những thần khác. Tên của những thần tượng mà gia đình bạn là gì? Bạn cần biết được ý nghĩa tên gọi của gia đình bạn. Chúng ta hãy nhìn vào một gia đình trong sách Ma-thi-ơ chương 22. Đây là gia đình có 7 anh em, họ có tiền sử son sẻ, họ đã kết hôn và chết mà không có đứa con nào. Người anh thứ 2 cũng bị như vậy tương tự đối với người thứ 3,cho đến người thứ 7 họ cũng cưới vợ và chết và không có con.

Ma-thi-ơ chương 22 câu 25-28 chép. Vả trong chúng tôi có 7 anh em, người anh lấy vợ và chết đi. Vì chưa có con nên để vợ lại cho em mình. Và người thứ 3 cho đến thứ 7 cũng vậy. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy lúc sống lại người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong 7 người. Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Có thể gia đình bạn cũng có cùng một nan đề như vậy, bạn cần được giải cứu. Một số gia đình dâng trái đầu mùa của tử cung là con đầu lòng cho thần của họ. Đó là lý do những đứa con đầu lòng trong gia đình phải gánh chịu và vật lộn với nhiều điều. Có những gia đình không ai sống đến tuổi 70. Mọi người đều qua đời ở tuổi 60. Ở một số gia đình thì không ai được đi học đại học hoặc tốt nghiệp. Bạn là người trong gia đình đầu tiên tốt nghiệp. Đó là lý do khiến ma quỷ trong gia đình tấn công bạn khi bạn đang cố gắng phá kỷ lục. Trong khi mang thai bạn mẹ của bạn có bàn bạc với bác sỹ về tương lai của bạn không? Tên của làng xã phường bạn là gì? Hãy kiểm tra tiền sử gia đình mình và xử lý với căn nguyên đó, chiến thắng kẻ thù gia đình bạn. Mi-chê chương 7 câu 6 chép : Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu cùng bà gia, mà kẻ thù nghịch của người tức là người nhà mình. Kinh thánh nói rằng: kẻ thì một nhà là người nhà của họ. Nhìn chung kẻ thù chính của chúng ta là ma quỷ. Và chúng sử dung những thành viên trong gia đình chúng ta để chống lại chúng ta. Bạn cần nhận biết người nào trong gia đình mình là đang bị ma quỷ sử dụng để chống lại gia đình bạn. Hãy chú ý họ hãy quan sát họ và cẩn trọng những điều bạn nói khi họ có mặt. Điều đó sẽ bảo tồn mạng sống của bạn. Bạn biết rõ ràng rằng, người đó không muốn bất kỳ điều tốt lành nào cho cuộc đời của bạn. Hãy đối phó với họ cách dứt khoát. Bất kỳ kẻ thù nào bạn không xử lý ngày hôm nay sẽ tấn công con cái bạn ngày mai. Kinh thánh nói hãy đề phòng những kẻ gây rối giữa vòng anh em và tránh xa họ. Đừng đưa tiền cho kẻ thù của bạn, họ có thể dùng tiền ấy giết bạn. Họ còn chừng nào thì họ còn tiếp tục chống lại bạn chừng ấy. 

Vượt qua đường ranh trong gia đình. Có một đường ranh mà kẻ thù đã vẽ trong mọi gia đình. Kẻ thù tuyên bố rằng bạn có thể thử làm điều này nhưng bạn sẽ không bao giờ vượt qua hoặc làm hơn những gì mà tổ phụ bạn đã làm.

A-mốt chương 7 câu 14-15 chép: A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng ta không phải kà đấng tiên tri, cũng không phải là con đáng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-Hô-Va đã bắt lấy ta từ sau bầy và Đức Giê-Hô-Va phán cùng ta rằng. Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta. Trong thời Kinh Thánh đề cập tới, muốn trở thành một tiên tri thì bạn phải xuất thân từ một gia đình Lê-vi. A-mốt đã vượt qua được đường ranh giới hạn gia đình mình. Không có ai trong gia đình ông từng là tiên tri. Ông chỉ là người chăn và thu hoạch trái sung dâu. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn ông trở thành một tiên tri. Bạn cần vượt qua những giới hạn gia đình và thành người tiên phong. Bạn biết rằng chưa có ai trong gia đình mình là triệu phú. Bạn có thể trở thành triệu phú đầu tiên, hãy là người đầu tiên kết hôn, người đầu tiên lái chiếc oto lớn, người đầu tiên tốt nghiệp, người đầu tiên đi khắp nơi trên thế giới, điều này có thể làm được trong danh Chúa Giê-su. 

 • Đánh bại bệnh tật gia đình. 

Mỗi gia đình có 1 loại bệnh tật. Đó gọi là bệnh tật xuyên gia đình. Bạn cần nhận biết loại bệnh mà gia đình bạn đang có. Điều gì đã giết chết ông bà cha mẹ của bạn. Căn nào đã giết chết anh chị, anh em hoặc chú bác của bạn. Trong một số gia đình, người ta chết vì bệnh hen xuyển, tiểu đường, ung thư, hiv, động kinh, huyết áp cao. Nếu bạn đến gặp bác sỹ vì những bệnh này, bác sỹ sẽ luôn hỏi rằng có ai trong gia đình bạn tình bị bệnh thế này chưa? Một số người trong gia đình chết vì mắc cùng một chứng bệnh. Bạn đang không mắc bệnh gì, hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ không mắc căn bệnh đã từng giết bà và mẹ của bạn, bệnh đó sẽ không giết được bạn.

II Các Vua  chương 13 câu 14-20-21 chép : Ê-li-sê đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. Giô-ách vua Y-sơ-ra-ên đến thăm người, quỳ trước mặt người mà khóc. Hỡi cha tôi, cha tôi, xe và lình kỵ của Y-sơ-ra-ên. Ê-li-sê qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau, có đồn quân Mô-áp toan vào xứ. Vả xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liệng thây vào mồ Ê-li-sê. Kẻ chết vừa đụng hài cốt Ê-li-sê thì sống lại và đứng dậy. Ê-li-sê là một người quyền năng được Đức Chúa Trời sử dụng, được sức dầu gấp đôi từ Ê-li. Kinh thánh ghi lại Ê-li là 16 phép lạ, Ê-li-sê là 32 phép lạ. Nhưng Ê-li-sê lại không thắng được bệnh tật. Căn nguyên bệnh tật có thể giết chết bạn nếu bạn không xử lý nó. 1thây người chết được đặt vào mồ Ê-li-sê, ngay khi xác chết đụng vào xương Ê-li-sê, xác người đó sống lại, cho dù Ê-li-sê được sức dầu bao nhiêu đi chăng nữa, ông không thể vượt qua căn nguyên bệnh tật trêm đời sống mình. 

 • Cầu nguyện cho tên gọi gia đình bạn. Mỗi gia đình có một tên gọi. Ý nghĩa đằng sau cái tên đó là gì? Họ của bạn là gì? Bạn có thể thay đổi họ của mình nhưng bạn có thể trả lại sự vô dụng? Xin lỗi bạn không thể đổi họ của mình nhưng bạn có thể trả lại sự vô dụng và sự bất năng đằng sau cái tên họ đó. Một số người có tên nghĩa là sống sót, vật lộn, trì hoãn, duy trì, v. v… tên của bạn có thể ảnh hưởng vận mệnh của bạn.

Sáng Thế Ký chương 32 câu 27-28 chép : Người đó hỏi tên ngươi là chi, đáp rằng tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa nhưng tên là Y-sơ-ra-ên vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta ngươi đều thắng được. Nan đề của Gia-cốp là tên gọi của ông. Ông hành xử y như ý nghĩa của tên mình. Đức Chúa Trời nhận diện bằng tên gọi, Ngài đã đổi tên Gia-cốp từ một kẻ lừa đảo và bịp bợm trở thành hoàng tử. Tên Y-sơ-ra-ên rất quan trọng với Đức Chúa Trời. Khi tên của bạn được đề cao thì vận mệnh của bạn cũng được nâng cao. Tên của bạn là gì?

Sáng Thế Ký câu 12 chương 2 chép: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi gia đình và nhà cha ông. Chúa muốn phân rẽ ông khỏi nên tảng gia đình mình. Chúa phán rằng Ngài sẽ khiến ông được nổi danh. Gia đình Áp-ra-ham thờ thần tượng, một cái tên có thể mở cánh cửa cho bạn và con cái bạn, một cái tên tốt quý hơn là vàng bạc. Bạn cần nhận biết các bàn thờ trong gia đình bạn và hãy cầu hỏi Chúa thay đổi những nền tảng sai trật, khuôn mẫu ma quỷ mà kẻ thù đã đặt vào trong gia đình của bạn. 

 

CÒN TIẾP 

(Visited 253 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In