10 Bài nhạc thánh ca hay – Tiếng Chúa Vọng Về – Nhạc Thánh – Câu gốc

Print Friendly, PDF & Email

10 Bài Nhạc Thánh ca hay:
1. Tình yêu Giê-su
2. Tình Chúa
3. Năng quyền tình yêu
4.Tiếng Chúa vọng về
5. Đời tôi có Chúa
6. Bước về nhà Cha
7. Tình Chúa cao vời
8. Một lòng yêu Chúa
9.Tạ ơn Giê-su
10. Phút suy tư bên bờ cát
album Tiếng Chúa vọng về-Nhạc Thánh

(Visited 36 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels