God Love -Tình Chúa

Print Friendly, PDF & Email

Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ.

Rồi khi tình yêu con tan vỡ, tin yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn giang tay trông chờ, lòng Chúa vẫn vô bờ, chờ đón mong con từng giờ.

Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa. Ôi vì yêu, mà Chúa không tiếc đời. Trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi.

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels