Home

Featured Videos

Latest

CL5. Làm thế nào để xây dựng một đội thành công

CL5. Làm thế nào để xây dựng một đội thành công (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Mark Virkler –Xây Dựng một Đội Ngủ Thành Công Tiêu đề Kinh thánh Speaker Ngày Lượt xem CL5.1 Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler cl5 16-09-2018 18 (Visited 5 […]

TT – ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG 1-3 – ISOM2

TT – ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG (  Mở Bài Học – Thi ) Password is isomvn Deborah Smith Pegues là một nữ doanh nhân sắc sảo, có bằng nhân viên kế toán, giáo sư Kinh thánh, nhà cố vấn, và người diễn thuyết quốc tế. Bà đã viết 15 quyển sách.   (Visited 5 times, 1 […]

TT – NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO – ISOM2

TT – NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO (  Mở Bài Dọc – Thi ) Phil Pringle -M3.1 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Phần 1 -M3.2 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Phần 2 Password for video is isomvn   (Visited 7 times, 1 visits today)

Kenneth E. Hagin – Deliverance from demonic influence

Kenneth E. Hagin – Deliverance from demonic influence I – 01 – The nature of fallen beings Kenneth E Hagin – Deliverance From Demonic Influence I – 02 – The Difference Between Angels & Demons (Visited 7 times, 1 visits today)
(Visited 1563 times, 1 visits today)