The Truth About Hell

  by Terry Watkins   “And in hell he lift up his eyes, being in torments. . .” Luke 16:23   What you’re about to read is hard to believe. . . We’re going to examine the place the Bible calls hell. We’ll present documented evidence for a place called hell. Don’t take what you’re going to read lightly. If what you read is true — YOU COULD BE IN SERIOUS DANGER!  Several years ago a book was published, entitled Beyond Death’s Door by Dr. Maurice Rawlings. Dr. Rawlings, a specialist in Internal Medicine…

Read More

5 Days in Heaven and Hell

Prepare for the Lord’s Soon Return! “5 Days in Heaven and Hell” by Bernarda Fernandez Bernarda Fernandez MP3 /Bernarda Fernandez WMA English (MS-Word .DOC)  /   (English) Polish Translation (MS-Word.DOC) / (Polish) HTML  ShareThis http://www.freecdtracts.com/testimony/bernarda_fernandez.html The text you are about to read, is the first part of the testimony of sister Bernarda Fernandez, who was privileged to be taken by Jesus Christ to visit the next world.  Click on flag for translation 1/2   Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/widget/site-translator-mini”>Google Site Translator (mini)</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/galleryhome/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>!…

Read More

Người về từ cõi chết – 90 Phút Trên Thiên Đàng

 Video 11 – Series “Người về từ cõi chết” – NHỮNG HÌNH ẢNH NHÌN ĐƯỢC TRƯỚC KHI LÌA ĐỜI  https://www.youtube.com/watch?v=WpxuH… Nhờ chăm sóc các bệnh nhân đang hấp hối mà các y tá có cơ hội chứng kiến những dấu hiệu của cuộc sống đời sau. Nhiều bệnh nhân khi gần chết, được gặp gỡ những người thân đã qua đời như ông bà, cha mẹ, anh chị em… Và có những bệnh nhân vốn rất sợ chết, nhưng nhờ đó, nỗi sợ hãi tan biến và họ vững tâm…

Read More