Bình Phước2 Videos

44106461_727059914314538_5517978264536088576_n-150×150
0

HỘI THÁNH CHÚA NƠI MỤC SƯ ĐIỂU LONG QUẢN NHIỆM

Ánh sáng soi nơi tối-tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn có lòng thương xót, và là công bình. Thi-thiên 112:4 Nguyện Chúa ban ơn cho Hội -thánh Chúa nơi này được đầy dẫy tình yêu thương những linh hồn hư mất. Nguyện Chúa làm ơn trên anh chị em Ban lãnh đạo […]
44183205_726847824335747_6599789133789396992_n-150×150
0

CÔNG VIỆC CHÚA TẠI BÌNH PHƯỚC

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên-tri, Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao.                                 […]