Cà Mau2 Videos

SAU 1
0

THĂM CÁC LỚP HỌC MỚI TẠI THỚI BÌNH CÀ MAU 29-07-2019

THĂM CÁC LỚP HỌC MỚI TẠI THỚI BÌNH CÀ MAU 29-07-2019 Cảm tạ ơn Chúa vì sự thành tín lớn lao của Ngài. Đây là Hội Thánh Chúa nơi mục sư Phạm Văn Đen quản nhiệm ở Thới Bình – Cà Mau. Hơn một năm trước Hội Thánh Chúa nơi đây bị mưa bão làm […]

CÔNG VIỆC CHÚA Ở THỚI BÌNH CÀ MAU

Nguyền xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em! Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với […]