Cần Thơ2 Videos

99a7cfc28d576e093746
0

THĂM VIẾNG VỢ CHỒNG EM RUTO TẠI CẦN THƠ

“Ai nấy giúp đỡ người lân cận Và bảo anh em mình: “Hãy can đảm lên!” ‭‭Ê-sai‬ ‭41:6‬ ‭RVV11‬‬  Cảm tạ ơn Chúa ban ơn cho tôi tớ Ngài được có cơ hội đến thăm và khích lệ gia đình em RuTo tại Cần Thơ. Hai em đều có tật nhưng Đức Chúa Trời nhân […]
44295932_726753817678481_3782672856882610176_n
0

BÀN CHÂN NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH

    Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người rao truyền Tin-lành thật xinh đẹp biết bao! Rô-ma 10:15 Ông Nguyễn Văn Khanh đã được cứu rỗi linh hồn và đứng dậy bước đi tại Cần Thơ năm 2016. Cảm tạ […]