Cầu Nguyện | Prayer28 Videos

image_pdfimage_print

KIÊNG ĂN

KIÊNG ĂN KIÊNG ĂN ĐỂ TỰ HẠ MÌNH Có một bí quyết để sống thành công được tìm thấy khắp cả Kinh thánh nhưng nay đã bị đánh mất, bị để qua một bên và đã dược đặc sai chỗ bởi Hội thánh Cơ đốc, đó là ‘sự kiêng ăn’. Kiêng ăn, như tôi sẽ […]

CẦU NGUYỆN SỰ HỒI PHỤC

CẦU NGUYỆN SỰ HỒI PHỤC Thông điệp Xa-cha-ri 10:6 – Khi các con nợ của bạn từ chối trả nợ hay không có khả năng trả nợ. – Khi bạn bị mất việc một cách không công bằng. – Khi đồ vật của bạn bị đánh cắp và bạn muốn được bồi hoàn và kẻ […]

CẦU NGUYỆN SỰ CHE CHỞ

CẦU NGUYỆN SỰ CHE CHỞ Lạy Cha, con cảm ơn Cha về bàn tay bảo vệ của Cha đối với gia đình con, bạn bè con và chính con trong Năm Mới sắp đến. Lạy Cha, trong Danh Đức Chúa Jesus, con cảm ơn Cha vì Cha đã dựa trên Lời Cha để làm trọn. […]

Bài Cầu Nguyện Đức Tin Hàng Ngày

BÀI CẦU NGUYỆN ĐỨC TIN HÀNG NGÀY                                                                              Lạy Cha Thiên Thượng, Con đến với Cha để dâng lên lời cảm ta Cha… Con cảm ơn Cha vì Cha đã ban con độc sinh của Cha chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con. Con biết rằng tất cả tội lỗi […]

DÙNG HUYẾT ĐỨC CHÚA JESUS LÀM VŨ KHÍ

DÙNG HUYẾT ĐỨC CHÚA JESUS LÀM VŨ KHÍ Cô-rinh-tô II 10:3-5 “3 Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. 4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa […]

THE STRONGMAN DELIVERANCE 01

THE STRONGMAN DELIVERANCE By Apostle Grace · Updated about 12 months ago THERE ARE 16 STRONGMAN LISTED IN THE BIBLE THAT ARE LIKE GENERALS OVER SATAN’S ARMY! EACH ONE HAS THE LESSER DEMONS UNDER THEM. THEY ARE NOT JUST WORDS ON A PAGE….EXAMPLES: FEAR, HEAVINESS, SORROW, GRIEF ETC….THEY ARE BEINGS THAT COME IN AIR FORM, LIKE THE HOLY […]

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ John Eckhardt   Những lời cầu nguyện đập tan ma quỷ kết hợp cầu nguyện với tuyên bố Lời Chúa mang lại một sự đột phá chống lại mọi chống cự của ma quỷ. Cầu nguyện kết hợp với tuyên bố Lời Chúa là hai trong số […]

6 Areas to Pray for Revival

6 Areas to Pray for Revival     Here is a list help you pray for revival in the church and the further advancement of God’s kingdom.     Paul exhorted the Christians in Ephesus to: “…pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be […]