CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 1-52 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 1-5

CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 1-5 (  Mở Bài Học – Thi ) Mark and Patti Virkler -1. Bốn Chìa Khóa để lắng nghe tiếng Chúa -2.Cơ sở văn hóa trong việc lắng nghe tiếng Chúa -3. Sự mật thiết thuộc linh- sự Khao Khát của Tấm lòng Đức Chúa Trời -4. Nhận biết tiếng Chúa và Những ý […]