CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 6-101 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 6-10

CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 6-10 (  Mở Bài Học – Thi ) Mark and Patti Virkler -6. Hãy yên lặng -7. Tìm kiếm khải tượng đang khi bạn cầu nguyện -8. Làm thế nào để khôi phục khả năng nhìn thấy khải tượng của bạn -9. Nhật ký Hai Chiều -10. Một nút vặn- “Kinh Ngiệm Đền Tạm” […]