CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-51 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5  (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó […]