CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ1 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ

CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc […]