CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu1 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler -Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu là gì? -Vai trò của tâm trí trong việc học tập -Vai trò của tấm lòng trong việc học tập -Những gợi ý thực tiễn cho sự dạy dỗ được Thánh […]