CL6. Bản tính siêu nhiên1 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL6. Bản tính siêu nhiên

CL6. Bản tính siêu nhiên (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Làm thế nào chúng ta để Chúa Giê-xu sống cách tự nhiên qua chúng ta? Làm thế nào chúng ta “cứ ở trong Đấng Christ’ (hay “hãy đi và để Chúa”)? Làm thế nào chúng ta đi từ “tự mình” sang “chính Đấng […]