Cơ Đốc Nhân Làm Quen | Christian Dating13 Videos

image_pdfimage_print

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.   LỜI GIỚI THIỆU: Sau khi tin Chúa, tiếng kêu gào của lòng tôi là sự thánh khiết là trở nên giống như Đấng Christ, là đắc thắng tội lỗi và sống vượt lên trên sự lôi cuốn của thế gian. Đức Chúa Trời đã đưa tôi […]