Deliverance | Giai Cuu54 Videos

Quyền phép trên Satan – Yonggi Cho

Quyền phép trên Satan Yonggi Cho – trích sách “Sống Thành Công”   Kinh Thánh : Mác 16 : 17-20. Trở thành người Cơ đốc không chỉ có nghĩa là gia nhập một nhà thờ, Hội Thánh, nhóm họp hằng tuần và chịu phép Báp-tem. Kinh Thánh dạy trở thành một Cơ Đốc nhân có […]

TẨY SẠCH MA QUỶ RA KHỎI CĂN NHÀ CỦA BẠN

TẨY SẠCH MA QUỶ RA KHỎI CĂN NHÀ CỦA BẠN Các lời trích từ Kinh Thánh: Xuất Ê-Đíp-Tô Ký: 20:4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Dân-Số Ký: 23:8 Kẻ mà Đức Chúa […]

HUYẾT CHÚA GIÊ-XU NÓI TỐT HƠN MỌI ĐIỀU

HUYẾT CHÚA GIÊ-XU NÓI TỐT HƠN MỌI ĐIỀU Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:24 “Gần Đức Chúa Giê Xu,, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy” Ngày hôm nay, pháp y cho chúng ta biết rằng huyết có tiếng nói. DNA có […]

IDENTIFYING THE STRONGMAN

IDENTIFYING  THE STRONGMAN AN  UNCLEAN SPIRIT  RETURNS   “When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. Then he says, ‘I will return to my house from which I come. And when he comes he finds it empty, swept and in order. Then he goes and takes […]

Sự Giải Cứu Hay Chữa Lành Kẻ Bị Quỷ Ám

Sự Giải Cứu Hay Chữa Lành Kẻ Bị Quỷ Ám Mọi Cơ Đốc Nhân có thể đều tham dự vào việc giải cứu hay chữa lành cho những kẻ bị quỷ ám không? Chúa Jêsus truyền lệnh cho mỗi một tín đồ đuổi ma quỷ ra – Mac 16:17-18. Mạng lệnh này được ban cho […]

10 Ways to Release God’s Healing Power

10 Ways to Release God’s Healing Power                                                                                                 […]
HOW TO PRAY AGAINST EVIL SPIRITS (DEMONS)
0

HOW TO PRAY AGAINST EVIL SPIRITS (DEMONS)

Soundtrack: Loreena Mckennitt – Dante’s Prayer (Used with permission). Father God, the one who created this earth, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one true God, this is your child speaking. Father where ever this prayer is being played sent your angels in that room. Father God you are […]

[:en]The Last Reformation – The Beginning (2016) – FULL MOVIE[:]

[:en]Bonus videos, DVD and more: http://www.tlrmovie.com. This documentary is changing the world right now! It shows how life must have been for the first disciples of Jesus who walked around on earth and why the gospel flooded the whole earth. It shows what a life of a Christian should look like – a life where […]

Derek Prince – Basics of Deliverance

Derek Prince – Basics of Deliverance 1. How To Identify The Enemy: 00:00 2. How To Expel The Enemy: 55:04 Drawing on 22 years of experience, Derek Prince imparts the basic truths that brings freedom. Derek Prince – How To Be Delivered (from Demons / Evil Spirits): https://www.youtube.com/watch?v=Ed8j3… http://www.derekprince.org/Publisher/… http://www.scribd.com/search-document… https://www.youtube.com/user/DerekPri… Derek Prince English Playlist: […]

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ John Eckhardt   Những lời cầu nguyện đập tan ma quỷ kết hợp cầu nguyện với tuyên bố Lời Chúa mang lại một sự đột phá chống lại mọi chống cự của ma quỷ. Cầu nguyện kết hợp với tuyên bố Lời Chúa là hai trong số […]
HOUSE CLEANSING PRAYER
0

HOUSE CLEANSING PRAYER

Do you know how to clean your home spiritually? This house cleansing prayer will help you to remove any evil spirits in your home. The truth is at some point an evil spirit will enter your home.  The faster you can evict it, the better.  For some of us, due to lack of knowledge or […]