Ngôi Vườn Tâm Linh | Spiritual Garden167 Videos

image_pdfimage_print

SÁCH NHỮNG PHÉP LẠ TRONG ĐỜI TÔI (Ân-Huệ Đoàn)

Lời Giới Thiệu Chúng ta luôn luôn thiếu kiên nhẫn đối với người khác, nhưng Đức Chúa Trời luôn dành đủ thì giờ cho tôi và bạn có cơ hội ăn năn mọi tội lỗi hầu trở về nhà Cha một ngày nào đó mà bạn đã chán nãn những thú vui nơi trần thế […]

Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền

Lịch sử của Hội Thánh đã có nhiều bước phát triển sai lệch. Tuy vậy, cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn luôn khôi phục lại Hội Thánh theo đúng kế hoạch của Ngài. Một bước quan trọng của sự khôi phục này chính là công cuộc Cải Chánh ở nước Đức cách đây […]