Thiên Đàng – Địa Ngục | Heaven and Hell26 Videos

image_pdfimage_print

Địa ngục và hồ lửa

  Địa ngục và hồ lửa I. Định nghĩa từ ngữ Thánh Kinh dùng nhiều từ ngữ khác nhau để gọi nơi cmà loài người sẽ đi đến sau khi chết. Trong Cựu Ước, Thánh Kinh dùng danh từ “âm phủ”. Trong Tân Ước, Thánh Kinh dùng danh từ “âm phủ”, “địa ngục”, “vực sâu”, […]
Delivered_3173201710328_s_
0

ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI QUYỀN LỰC TỐI TĂM

Sách kể lại toàn bộ câu chuyện của một thanh niên Phi châu đã được Chúa Jesus Christ giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của Satan. Những mưu chước của Satan được vạch trần trong sách này… Thế giới tối tăm đang vây phủ đất. Chúng hoạt động có hệ thống, nhằm lừa dối […]

CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN (Bài số 13)

NHỨNG BÀI VIẾT LÀM TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN (Bài số 13) Công việc nhà Chúa cần phải có những người lãnh đạo không chổ trách được, có 9 trái Thánh linh :  lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, […]