F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ1 Videos

Isom 2 F2
0

F2 – Tấm Lòng Trong Chức Vụ hay Mục Vụ

F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ (  Mở Bài Học – Thi ) Mục sư John Bevere Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video… -Tấm lòng trong mục vụ 01 -Tấm lòng trong mục vụ 02 m F2 – Tấm Lòng Trong Chức Vụ