F4. Cộng Đồng Và Giới Tính1 Videos

0

ISOM CẤP 2: CỘNG ĐỒNG GIỚI TÍNH

F4. Cộng Đồng Và Giới Tính (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian là giáo sư tại trường Đại Học Wheaton College, và là cố vấn của mục sư Bill Hybels, Willow Creek -Cộng đồng và giới tính 01 -Cộng đồng và giới tính 02 -Cộng đồng và giới tính 03 […]