F5. Giảng Đạo Năng Động1 Videos

ISOM CẤP 2: Giảng Dạy Năng Động
0

ISOM CẤP 2: Giảng Dạy Năng Động

F5. Giảng Đạo Năng Động (  Mở Bài Học – Thi ) Mục sư Brick Cliff Mục sư Brick Cliff là giáo sĩ huấn luyện người hầu việc Chúa tại nhiều quốc gia trong mục vụ Nation-2-Nation. 26 năm mở mang Nước Chúa tại Africa, India, và Châu Mỹ Latin -Giảng dạy Năng động 01 -Giảng dạy Năng động […]