F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ1 Videos

ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ
0

ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ

F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Vargis Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ. -điểm thực hành […]