Giải đáp Thắc mắc | Q&A70 Videos

image_pdfimage_print

Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Chết?

Điều Gì Xảy Ra Sau Khi  Chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. ISa1Sm 20:3  NGƯỜI ta thường nghe nói rằng cả cuộc đời chỉ là để chuẩn bị cho cái chết. Tác giả Thi-thiên nói: “Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết” (Thi Tv 89:48).   Có thể […]

LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BẠN ĐƯỢC NHẬN – Tom Brown

 LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BẠN ĐƯỢC NHẬN Tom Brown           Bạn cầu nguyện để được kết quả. Nhưng, thật đáng tiếc, nhiều người cầu nguyện nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể cho lời cầu nguyện của họ. Tôi sắp chỉ cho bạn biết cách cầu nguyện để được trả lời. Một khi bạn […]

LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ?

LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ?     BẰNG CHỨNG BÊN NGOÀI:   Bằng chứng bên ngoài có nghĩa là những thực tế bên ngoài Kinh Thánh bày tỏ rằng Kinh Thánh là một nguồn cung cấp những dữ kiện giá trị đáng tin cậy.   Bằng chứng về khoa học:   […]

Thờ Thiên Chúa trong tâm thần

Thờ Thiên Chúa trong tâm thần      Thờ Thiên Chúa “trong tâm thần” có nghĩa là với sự tôn kính, sự chú tâm, và có đúng mục đích tôn vinh Thiên Chúa, trong khi sự hiểu biết những gì chúng tôi đang làm. Hê-bơ-rơ 12:28-29 nói, “Hãy để chúng tôi có ân sủng, nhờ đó chúng ta […]

Phân tích triết lý vô ngã của nhà Phật

Dẫn nhập: Cột trụ của Phật giáo là thuyết VÔ NGÃ. Thuyết Vô Ngã do chính Phật Thích Ca, giáo chủ của Phật giáo giảng dạy. Trong kinh Pháp Cú 20:5-7 ghi lại lời dạy của Phật Thích Ca như sau: “Chư Hành vô thượng (Mọi sự vật bị giới hạn đều là vô thượng […]