12 Người Mạnh Sức Theo KINH THÁNH

12 Người Mạnh Sức Theo KINH THÁNH  Sau đây là mười hai người mạnh sức  trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng họ là những vấn đề chính trong thế giới ngày nay.  Vậy khi bạn trừ quỷ: điều đầu tiên bạn cần làm là tìm ra người mạnh sức và đối phó với người mạnh sức trước tiên và sau đó  đuổi các  ma quỷ khác ra với anh ta. Tà Linh Quỷ (biểu hiện của ma quỷ dưới sự kiểm soát của người mạnh sức) Linh Ghen Tuơng, Ghen Tỵ …

Read More

Advanced ISOM or ISOM 02

Audio Section      Ministry Module F1.1 Dac Thang Ban Chat Toi Loi.mp3 F2.1 Tam Long Cua Chuc Vu.mp3 F2.2 Tam Long Cua Chuc Vu.mp3 F3.1 Doi Moi nhu Chim Ung.mp3 F3.2 Doi Moi nhu Chim Ung.mp3 F4.1 Cong dong va Gioi Tinh.mp3 F4.2 Cong Dong va Gioi Tinh.mp3 F4.3 Cong Dong va Gioi Tinh.mp3 F4.4 Cong dong va Gioi Tinh.mp3 F5.1 Giang Day Nang Dong.mp3 F5.2 Giang Day Nang Dong.mp3 F5.3 Giang Day nang dong.mp3 F5.4 Giang Day Nang Dong.mp3 F5.5 Giang Day Nang Dong.mp3 F6.1 NenTang Tien Tri.mp3 F6.2…

Read More

Audio ISOM

Audio ISOM  Khoa  I Nen Tang Duc Tin  Doi Song Sieu Nhien  Tan Uoc Luoc Khao  Ngoi Ken & Tho Phuong   A1.1 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.2 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.3 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.4 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.5 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.6 Nen Tang Duc Tin.mp3   A2.01 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.02 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.03 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.04 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.05 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.06 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.07 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.08 Doi…

Read More

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY   ( 21 Danh mục ) PHẦN GIỚI THIỆU NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY 1. Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa Trời 2. Đức Chúa Trời 3. Con Người và Satan 4. Chúa Giêxu 5. Thập Tự Giá 6. Huyết Của Đấng Christ 7. Sự Phục Sinh 8. Sự Ăn Năn 9. Đức Tin 10. Ân Điển 11. Báptêm Bằng Nước 12. Đức Thánh Linh 13. Sự Cám Dỗ 14. Sự Thông Công 15. Sự Rộng Lượng 16.…

Read More

Căn Bản Phúc Âm – Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-têm.

Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-têm. Đây là quyển sách để bạn ôn lại những điều bạn đã tin và biết thêm một số vấn đề cần thiết cho cuộc sống tâm linh. Bạn có thể dùng sách nầy để tự học nhưng tốt hơn Bạn nên học chung với những người sắp nhận lễ báp-têm như bạn để có thể trao đổi ý kiến và học hỏi chung với nhau. Nếu có những điểm không hiểu, xin bạn hỏi những người đã trưởng…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 01 – THƯỢNG ĐẾ và BA NGÔI

Quyển Giáo Lý Căn Bản của Cơ đốc giáo nầy được biên soạn cho các tín hữu mới tin, chuẩn bị làm lễ báp têm và gia nhập hội thánh. Tuy nhiên các tín hữu đã tin nhận Chúa lâu năm cũng có thể sử dụng để ôn lại những hiểu biết của mình về phương diện giáo lý. Mong rằng Chúa dùng loạt bài học nầy giúp các tín hữu vững chắc hơn trong niềm tin của mình để trở thành những tín hữu ích lợi hơn cho hội…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 02 – THIÊN SỨ

THIÊN SỨ Chúng ta thường nghĩ rằng con người là vật sáng tạo cao cả nhất của Thượng Đế. Thật ra ở giữa Thượng Đế và loài người có một loài thọ tạo khác cao hơn chúng ta, đó là các thiên sứ. Sách Hê-bơ-rơ 2:7 viết, “Thượng Đế tạo con người hơi thấp hơn các thiên sứ một ít” Như thế chúng ta thấy thiên sứ do Thượng Đế tạo nên. CHƯƠNG 6 Các thiên sứ được tạo nên lúc nào thì Thánh Kinh không đề cập nhưng chúng…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 03 – Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại

Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại Sự tái sinh là một trong những giáo lý căn bản của Cơ đốc giáo. Thật ra giáo lý nầy khiến Cơ đốc giáo khác hẳn các tôn giáo khác vì nó cho chúng ta thấy quyền năng biến đổi của đạo Chúa. Đừng quên rằng trong số những người theo Chúa có người thật tâm, có người không thật. CHƯƠNG 11 Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại Sự tái sinh là một trong những giáo lý căn bản của Cơ đốc giáo. Thật…

Read More

GiáoLý Căn Bản 04 – THÁNH KINH

THÁNH KINH Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách thường mà là một pho sách thánh. Nói chung Thánh Kinh là một tập hợp 66 sách được nhiều tác giả viết ra trong hơn 1.500 năm. Pho sách thánh nầy chia làm 2 phần: Cựu Ước (39 sách) và Tân ước (27 sách). CHƯƠNG 16: THÁNH KINH Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách…

Read More