Chứng đạo59 Videos

image_pdfimage_print

BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI MỘT CÁCH CÁ NHÂN

BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI MỘT CÁCH CÁ NHÂN Bốn điểm sau đây giải thích cho bạn cách để bước vào mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự sống dành cho bạn. 1. ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN VÀ ĐÃ TẠO DỰNG NÊN BẠN ĐỂ BẠN BIẾT NGÀI […]

Thỏa Mãn?

    THỎA MÃN? Bạn sẽ dùng từ nào để mô tả kinh nghiệm hiện tại của bạn là Cơ-Đốc-Nhân?Tăng trưởng | Nãn lòng Thất vọng | Mãn nguyện Tha thứ | Bị sa lầy | tranh đấu Vui mừng | Thất bại | Hứng thú Trồi sụt | Trống rỗng Chán nãn| Bổn phận […]

KNOWING GOD PERSONALLY

These four points explain how to enter into a personal relationship with God and experience the life for which you were created. 1 GOD LOVES YOU AND CREATED YOU TO KNOW HIM PERSONALLY. God Loves You “God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that […]

Nước Thiên-đàng Đang Đến Gần

  Nước Thiên Đàng Đang Đến Gần Nếu bạn hiếu biết và nắm vững năm điều sau đây thì nước Thiên Đàng đang gần bạn. 1. Điểm thứ nhất: Mọi người đều có tội. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Thượng Đế) (Rô-ma 3:23). Tội […]

Trông Như Đúng Mà Là Sai

Trông Như Đúng Mà Là Sai   Trong các nhà thương,  người ta thường có những bình chứa hơi hỗn hợp oxygen và các thứ hơi khác để dùng cho bệnh nhân.  Trong một nhà thương nọ,  bác sĩ lấy một bình hơi để  dùng cho bệnh nhân thì thấy bình đã cạn,  nên ông […]