Chứng đạo59 Videos

image_pdfimage_print

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29) (sưu tầm) Trong Ê-phê-sô chương 5 Kinh thánh nói rằng người vợ phải phục dưới uy quyền của chồng mình trong mọi sự ( câu 24) cũng như Hội thánh phục dưới Đấng Christ. Kinh thánh […]

Phân tích triết lý vô ngã của nhà Phật

Dẫn nhập: Cột trụ của Phật giáo là thuyết VÔ NGÃ. Thuyết Vô Ngã do chính Phật Thích Ca, giáo chủ của Phật giáo giảng dạy. Trong kinh Pháp Cú 20:5-7 ghi lại lời dạy của Phật Thích Ca như sau: “Chư Hành vô thượng (Mọi sự vật bị giới hạn đều là vô thượng […]

BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI MỘT CÁCH CÁ NHÂN

BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI MỘT CÁCH CÁ NHÂN Bốn điểm sau đây giải thích cho bạn cách để bước vào mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự sống dành cho bạn. 1. ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN VÀ ĐÃ TẠO DỰNG NÊN BẠN ĐỂ BẠN BIẾT NGÀI […]

Một người làm đại diện uy quyền của Đức Chúa phải có khả năng chấp nhận sự xúc phạm. (Bài số 8)

BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH Một người làm đại diện uy quyền của Đức Chúa phải có khả năng chấp nhận sự xúc phạm. (Bài số 8) ( sưu tầm) Trong 2 Sa-mu-ên chương 16:6-14 chép về việc Si-mê-i rủa sả David , nhưng ông không tranh cãi […]