Chứng đạo55 Videos

image_pdfimage_print

Chân Giả Luận (Bản Hiệu Đính 2011)

Chân Giả Luận (Bản Hiệu Đính 2011)   Lời Nói Đầu Kính thưa quý bạn đọc, Chân Giả Luận là một tác phẩm đã được biên soạn và lưu hành cách đây khoảng năm mươi năm. Chúng tôi không biết danh tính của tác giả, và cũng không được biết tác giả hiện còn đang […]

Cánh Cửa Thứ Năm của Linh Hồn. (Bài số 21)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: Cánh Cửa Thứ Năm của Linh Hồn. (Bài số 21) ( sưu tầm) Mắt thấy, Tai nghe, Miệng nói, Tâm Trí và Cảm Xúc là năm cánh cửa của Linh hồn. Hãy canh giữ năm cánh cửa này cẩn thận bằng Lời Chúa. Đặc biệt […]

KNOWING GOD PERSONALLY

These four points explain how to enter into a personal relationship with God and experience the life for which you were created. 1 GOD LOVES YOU AND CREATED YOU TO KNOW HIM PERSONALLY. God Loves You “God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that […]

Phước Hạnh & Sự Trừng Phạt

    Phước Hạnh & Sự Trừng Phạt        “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, “Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!          (Kinh Thánh Cựu Ước- Thi Thiên: chương33, câu 12)                Kính chào quý vị và các bạn trong tình yêu của Chúa Jê-sus! […]

HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG THEO LỜI KINH THÁNH DẠY (Bài số 30)

NHỮNG BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO TÍN HỬU CƠ ĐỐC HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG THEO LỜI KINH THÁNH DẠY (Bài số 30) Châm ngôn 18:22: “Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước, Và hưởng được ân-điển của Đức Giê-hô-va. “ Sáng-thế-ký 1:26-28:”Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta […]