Giao Ly Can Ban – J. Clyde Turner24 Videos

THÍCH KINH HỌC. (Bài số 28)

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: THÍCH KINH HỌC. (Bài số 28) (sưu tầm) Nguyên tắc căn bản – Các Quy Luật về việc Giải Kinh. Tà giáo là gì ? Tà giáo ra đời từ chính giáo, do giải nghĩa Kinh Thánh cách sai trật dẫn đến tà giáo, […]

Khởi đầu và Cuối Cùng. (Bài số 26)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: Khởi đầu và Cuối Cùng. (Bài số 26) ( sưu tầm) ” Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó…” ( Truyền đạo 7:8). Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, để tôi khích lệ anh chị em vui lên đi !  […]

Cánh Cửa Thứ Năm của Linh Hồn. (Bài số 21)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: Cánh Cửa Thứ Năm của Linh Hồn. (Bài số 21) ( sưu tầm) Mắt thấy, Tai nghe, Miệng nói, Tâm Trí và Cảm Xúc là năm cánh cửa của Linh hồn. Hãy canh giữ năm cánh cửa này cẩn thận bằng Lời Chúa. Đặc biệt […]

CÁI LƯỠI. (Bài số 20)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH CÁI LƯỠI. (Bài số 20) ( sưu tầm) Khi bịnh nhân gặp Bác Sĩ ,họ thường bị Bác sĩ bảo rằng :” Lè lưỡi ra coi !”. Có lần tôi thắc mắc tại sao vậy ? Vị Bác sĩ bảo rằng xem lưỡi có thể đoán […]

[:en]CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN (Bài số 13)[:]

[:en] NHỨNG BÀI VIẾT LÀM TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN (Bài số 13) Công việc nhà Chúa cần phải có những người lãnh đạo không chổ trách được, có 9 trái Thánh linh :  lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm […]

ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO (Bài số 16)

ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO (Bài số 16) Đối với người không biết đạo Chúa nhìn vào thì tưởng đạo nào cũng là đạo Chúa Jesus, theo đạo nào cũng được. Nhìn kỷ sẽ thấy một sự khác biệt rất to lớn trong hai giáo hội nầy. Nếu nói về nguồn gốc thì […]

CHỚ THAM TIỀN (Bài số 5)

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN GIÚP PHẦN TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG CHỚ THAM TIỀN (Bài số 5) Tôi nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh của ông Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt mà kinh hồn. Ông bán Chúa, bán linh hồn mình chỉ vì tham lam, tham tiền có 30 nén bạc, danh tiếng để lại muôn đời cho […]

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự “Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (Ê-sai 45:22)     Tin tưởng ở sự thực hữu của một Ðấng thiêng liêng là điều rất phổ thông. Có ít người chủ trương không tin tưởng ở sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời. Kinh […]

Tuyệt Ðiểm Của Sự Sáng Tạo

Tuyệt Ðiểm Của Sự Sáng Tạo ” Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta ” (Sáng-thế-ký 1:26)      Người là tên Ðức Chúa Trời đặt cho tạo vật cao đẹp nhất của Ngài. Tiếng Hê-bơ-rơ là “A-đam.” Ðó không phải là một tên […]

Tính Chất Của Tội Lỗi

Tính Chất Của Tội Lỗi ” Tội lỗi nhơn điều răn, trở nên cực ác ” (Rô-ma 7:13)     Trong Kinh Thánh có nhiêu danh từ đã được dùng để chỉ sự tuyệt giao giữa con người và Ðức Chúa Trời. Ðó là sự vi phạm, sự độc ác, sự hung dữ, sự xúc phạm, […]

Ðấng Cứu Thế

Ðấng Cứu Thế “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21)     Khi A-đam phạm tội, làm cho chính mình và toàn thể nhân loại bị hư hoại, thì Ðức Chúa Trời có ba lối đối xử — […]

Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại

Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại “Nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?” (Hê-bơ-rơ 2:3).   Trong chương vừa qua, chúng ta đã thảo luận vễ sự dự bị của Ðức Chúa Trời để cứu rỗi loài người bị hư mất, bởi sự ban cho […]

Quyền Năng Ðức Thánh Linh

Quyền Năng Ðức Thánh Linh “Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép ” (Công-vụ. 1:8)      Trong Kinh Thánh lời đề cập đầu tiên về Ðức Thánh Linh là câu thứ nhì, chương một của Sáng-thế Ký: “Thần của Ðức Chúa Trời vận hành trên […]

Ðấng Christ Xây Dựng Hội Thánh

Ðấng Christ Xây Dựng Hội Thánh “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy” ( Ma-thi-ơ 16:18 )      Nơi nào công trình của Chúa cần được thực hiện, sau khi Ngài từ giã thế gian, Chúa đều có dự bị sẵn.  Ngài đã lập Hội Thánh ( Ma-thi-ơ 16:18) và đã sai Ðức […]

Thế Giới Ngày Mai

Thế Giới Ngày Mai “Nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau” (Hê-bơ-rơ 6:5) Ðức Chúa Jêsus đã phán, trong hai dịp, về “Thế giới ngày mai” hay “đời sau” (Ma-thi-ơ 12:32; Mác 10:30). Từ ngữ nầy cũng được dùng hai lần trong sách Hê-bơ-rơ 2:5, 6:5. Có sự tương phản […]