Giao Ly Can Ban – J. Clyde Turner24 Videos

image_pdfimage_print

CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN (Bài số 13)

NHỨNG BÀI VIẾT LÀM TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN (Bài số 13) Công việc nhà Chúa cần phải có những người lãnh đạo không chổ trách được, có 9 trái Thánh linh :  lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, […]

CHỚ THAM TIỀN (Bài số 5)

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN GIÚP PHẦN TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG CHỚ THAM TIỀN (Bài số 5) Tôi nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh của ông Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt mà kinh hồn. Ông bán Chúa, bán linh hồn mình chỉ vì tham lam, tham tiền có 30 nén bạc, danh tiếng để lại muôn đời cho […]

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự “Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (Ê-sai 45:22)     Tin tưởng ở sự thực hữu của một Ðấng thiêng liêng là điều rất phổ thông. Có ít người chủ trương không tin tưởng ở sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời. Kinh […]

Tuyệt Ðiểm Của Sự Sáng Tạo

Tuyệt Ðiểm Của Sự Sáng Tạo ” Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta ” (Sáng-thế-ký 1:26)      Người là tên Ðức Chúa Trời đặt cho tạo vật cao đẹp nhất của Ngài. Tiếng Hê-bơ-rơ là “A-đam.” Ðó không phải là một tên […]

Tính Chất Của Tội Lỗi

Tính Chất Của Tội Lỗi ” Tội lỗi nhơn điều răn, trở nên cực ác ” (Rô-ma 7:13)     Trong Kinh Thánh có nhiêu danh từ đã được dùng để chỉ sự tuyệt giao giữa con người và Ðức Chúa Trời. Ðó là sự vi phạm, sự độc ác, sự hung dữ, sự xúc phạm, […]

Ðấng Cứu Thế

Ðấng Cứu Thế “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21)     Khi A-đam phạm tội, làm cho chính mình và toàn thể nhân loại bị hư hoại, thì Ðức Chúa Trời có ba lối đối xử — […]