image_pdfimage_print

Giáo Lý Căn Bản 91 – Lương Tâm

Bài 91 Lương Tâm   GIƠÍ THIỆU : Các chú thích trích từ cuốn “Lương Tâm” của Tiến Sĩ Hallesby; “Thần học theo hệ thống” của Chafer, Khảo cổ Từ điển về các sách Phúc Aâm, tập 3, trang 133. Lương Tâm là gì ? Một cô bé gái trả lời: “Đó là bà nội!!!:” […]

Giáo Lý Căn Bản 88 – Địa Ngục

Bài 88 Địa Ngục   GIỚI THIỆU Trong bài 40 chúng ta đã nghiên cứu về Satan và đã biết rằng Địa ngục hay Hồ lữa là số phận cuối cùng của nó. Dường như các thiên sứ đã phạm tội cùng Satan thậm chí hiện nay đang đợi tại Địa ngục để chờ phán […]

Giáo Lý Căn Bản 87 – Thiên Đàng

Bài 87 Thiên Đàng   GIỚI THIỆU Các Ghi Chú được trích từ D.L Moody (NP số 5) và các số khác. Carpenter Kao (Panhsien, Tây Trung Quốc): “Những người theo Đạo Phật nói nhiều về Địa Ngục bởi vì họ sẽ đi đến đó, chúng ta đề cập nhiều về Thiên Đàng bởi vì […]

Giáo Lý Căn Bản 85 – NHỮNG VIỆC PHÁN XÉT.

Bài 85 NHỮNG VIỆC PHÁN XÉT.   LỜI GIỚI THIÊU: Trong bài học trước, chúng ta đã nói về sự phán xét chắc chắn sẽ xảy ra và chúng ta đã giới thiệu qua bảy sự phán xét khác nhau. Trong bài học nầy, chúng tôi đề nghị bố cục ngắn gọn về một số […]

Giáo Lý Căn Bản 84 – TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

Bài 84 TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIÊU: Hê-bơ-rơ 9:27 ” Theo như đã định cho loài người ai nấy phải chết một lần rồi chịu phán xét. II Cô-rinh-tô 5:10 ” Ví chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST”. Vì có hơn một lần sống lại thì […]

Giáo Lý Căn Bản 83 – SƯ SỐNG LẠI

Bài 83 SƯ SỐNG LẠI   LỜI GIỚI THIÊU: Khi chúng ta vĩnh viễn chia tay một người thân yêu, nhiều câu hỏi dấy lên trong tâm trí chúng ta đòi hỏi câu trả lời. Gióp 14:14 ” Nếu một người chết có sống lại được không?”. Ông Gióp đã tự trả lời được câu […]

Giáo Lý Căn Bản 82 – Sự Chết

Bài 82 Sự Chết   GIỚI THIỆU Bài trước chúng ta bàn về sự sống. Chúng ta đã cố gắng định nghĩa và tìm hiểu điều đó. Chúng ta xác định rằng sự sống là một giây phút trong thời gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Cuộc sống có nỗi buồn rầu vì […]

Giáo Lý Căn Bản 81 – SỰ SỐNG

Bài 81 SỰ SỐNG   GIỚI THIỆU Trong Giăng 11:25 và 14:6, Chúa Jêsus phán rằng Ngài sở hữu sự sống và Ngài là sự sống. Giăng 11:25. “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 14:6 […]

Giáo Lý Căn Bản 80 – LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG

Bài 80 LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG   LỜI GIỚI THIÊU: Có nhiều Cơ đốc nhân được Chúa cứu bởi ân điển nhưng lại cố gắng giữ sự cứu rỗi bằng cách tuân theo luật pháp và giữ các điều răn. Đây là sai lầm của Hội thánh Ga-la-ti mà Phao-lô đã tìm cách sửa […]