image_pdfimage_print

Na-đáp và A-bi-hu dâng lửa lạ.(Bài số 16)

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: (sưu tầm) Câu chuyện về Na-đáp và A-bi-hu nghiêm trọng biết bao! Họ

Read more

Con người sa ngã vì không thuận phục. (Bài số 15)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH Con người sa ngã vì không thuận phục. (Bài số 15) (sưu tầm) Trong

Read more

Thiên sứ trở thành Sa-tan vì hắn xâm phạm quyền hạn của Đức Chúa Trời. (Bài số 13)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH Thiên sứ trở thành Sa-tan vì hắn xâm phạm quyền hạn của Đức Chúa

Read more

Phản ứng của người đại diện uy quyền khi bị chống đối và khước từ.  (bài số 9)

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO NGƯỜI LÃNH ĐAON THUỘC LINH Phản ứng của người đại diện uy quyền khi bị chống đối và

Read more