image_pdfimage_print

Giáo Lý Căn Bản 48 – Sự Tha Tội

Bài 48 SỰ THA THỨ TỘI   LỜI GIỚI THIỆU: Do hậu quả của sự sa ngã, mọi người đều trở nên tội nhân. Tội lỗi là điều duy nhất ngăn trở người ta vào thiên đàng, thiên đàng là một nơi thánh và không một tội lỗi nào có thể xâm nhập thiên đàng […]

Giáo Lý Căn Bản 47 – SỰ ĂN NĂN

Bài 47 SỰ ĂN NĂN   LỜI GIỚI THIỆU: Dưới thời Cựu ước, con người sống theo luật pháp, mỗi khi phạm tội người ta xưng ta mình đồng thời dâng một tế lễ và rồi thường là tái phạm những tội lỗi đó. Sự ăn năn của Tin lành là sự xây bỏ khỏi […]

Giáo Lý Căn Bản 46 – ĐỨC TIN

Bài 46 ĐỨC TIN   LỜI GIỚI THIỆU: Đức tin là tin lý căn bản của Cơ đốc nhân trong niềm tin và trong thái độ sống vì chúng ta được cứu bởi đức tin. Ê-phê-sô 2:8. Khi Đấng Christ nói chuyện với dân chúng và chữa lành bệnh tật cho họ, Ngài nhìn thấy […]

Giáo Lý Căn Bản 45 – SỰ NHẬN LÀM CON

Bài 45 SỰ NHẬN LÀM CON   LỜI GIỚI THIỆU: Sự tái sanh bắt đầu đời sống mới trong linh hồn khi một người được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Sự xưng nghĩa liên hệ đến thái độ mới của Đức Chúa Trời đối với linh hồn đó. Sự nhận làm con nhận một […]

Giáo Lý Căn Bản 44 – SỰ TÁI SANH

Bài 44 SỰ TÁI SANH   LỜI GIỚI THIỆU: Sự qui đạo và sự tái sanh là hai việc khác nhau, sự qui đạo là hành động từ bỏ tội lỗi quay về với Đấng Christ, còn sự tái sanh là được tái tạo trở thành một tân tạo vật (người mới), nhờ quyền năng […]

Giáo Lý Căn Bản 43 – SỰ XƯNG NGHĨA.

Bài 43 SỰ XƯNG NGHĨA.   LỜI GIỚI THIỆU: Một trong những sai lầm hiện nay là cho sự xưng nghĩa và sự tha thứ chỉ là một. Thật ra, sự xưng nghĩa còn hơn cả sự tha thứ, xưng nghĩa là “tuyên bố là công nghĩa.” Vấn đề của Đức Chúa Trời trong sự […]

Giáo Lý Căn Bản 41 – MA QUỶ

Bài 41 MA QUỶ   LỜI GIỚI THIỆU: Niềm tin nơi sự hiện hữu của các tà linh được phổ biến giữa vòng các dân tộc từ thời kỳ sơ khai của nhân loại. Giữa những dân tộc bán khai, những tà linh được người ta tin là do các linh hồn người chết trở […]

Giáo Lý Căn Bản 40 – SA-TAN

Bài 40 SA-TAN   LỜI GIỚI THIỆU: Đời sống tín đồ Cơ đốc là một cuộc chiến tranh lớn lao chống lại kẻ thù nguy hiểm là Sa-tan. Do bị sa ngã, loài người trở thành kẻ bị trị của Sa-tan, nằm trong móng vuốt của nó. Chúng ta chia sẻ số phận cùng với […]

Giáo Lý Căn Bản 39 – CÁC THIÊN SỨ

Bài 39 CÁC THIÊN SỨ   GIỚI THIỆU: Ngày nay người ta ít quan tâm tới giáo lý này vì họ xem đó như là việc không giá trị, các thiên sứ chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện trong giấc mơ. Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá thấp chức vụ của […]