image_pdfimage_print

Giáo Lý Căn Bản 25 – CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Bài 25 CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị Thần Linh có một nhiệm vụ nhất định trên thế giới. Nghiên cứu Thánh Kinh ta thấy Đức Thánh Linh rất tích cực hoạt động. Công tác của Ngài được thể hiện trong vũ trụ và […]