Giáo Lý Căn Bản | Basic Foundation132 Videos

image_pdfimage_print

Đức Chúa Trời xử lý “Tiên Tri ” – ” Phát Ngôn Viên ” – “Uy Quyền Đại Diện ” của Ngài như thế nào khi họ sai lầm ?(Bài số 12)

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH Đức Chúa Trời xử lý “Tiên Tri ” – ” Phát Ngôn Viên ” – “Uy Quyền Đại Diện ” của Ngài như thế nào khi họ sai lầm ?(Bài số 12) ( sưu tầm) Đức Chúa Trời rất nghiêm khắc đối với người […]